Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Obasi Moses Ekene-Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • Συντάχθηκε 22-11-2022 14:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 25/11/2022 14:00
  Λήξη: 25/11/2022 15:00

  Τίτλος εργασίας: « Συγκριτική μελέτη βιοελαίων- χρησιμοποιημένων λιπαντικών καθώς και σύνθετων παράγωγων τους, ως αναστολέων σχηματισμού αποθέσεων ασφαλτενίων.»
  Τitle: “A Comparative Study of Various Agro Oil-waste based Oil and Synthesized Derivatives as Asphaltene Inhibitor ”.

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  Καθηγ. Ν. Πασαδάκης (επιβλέπων)

  B. Tohidi (HW University)

  Δ. Μαρινάκης Επικ. Καθηγ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας

   

  ABSTRACT

  In order to avoid the deposition of asphaltenes, this study looked at the use of chemical additives based on the liquid derived from a variety of agricultural goods, such as cashew nut shells, palm kernel nuts, coconut, jojoba, and castor. Since these chemicals have structural similarities with those shown to be effective peptizing agents for asphaltenes, we studied their potentials as stabilizing agents for asphaltenes contained in the crude oil. They were further evaluated for performance against chemical inhibitors including Toluene and Salicylic Acid. Generally, the chemical inhibitors performed well in all concentrations for the whole period of time, however, Toluene performed best even among agro inhibitors. Notwithstanding, oil from palm kernel nut performed best among agro inhibitors. Oil from mustard seed had the least performance which on average increased asphaltene precipitation and further deposition. Results also showed that inhibition capability is strongly determined by concentration of selected inhibitors. For some agro solvent like Jojoba oil, Coconut oil and Castor oil; an increase in concentration prompted increase in the propensity to inhibit asphaltene formation while in others like Mustard seed oil, an increase in inhibition concentration resulted to an increase in precipitation formation. CNSL did not perform as expected according to documented literature because Coconut oil and Palm kernel oil outperformed it towards inhibiting asphaltene precipitation based on volume.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012