Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κΖυγογιάννη Αθηνάς - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 31-01-2023 14:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 01/02/2023 12:00
  Λήξη: 01/02/2023 13:00

  Ονοματεπώνυμο:ΑΘΗΝΑ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ

  Τίτλος:ΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΟΠΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΕΣ - ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΔΙΟ
  ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ ΚΑΙ Ο
  ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΩΝ 

  Title:URBAN, LANDSCAPE AND PERCEPTUAL STITCHING - NARRATIVES IN A CONTEMPORARY FIELD
  OF FRAGMENTS AROUND THE ASOMATON SQUARE IN THISIO AND THE
  REDEFINING PUBLIC SPACE AND MEANINGS

  Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, 12.00 μ.μ.
  Σχεδιαστήριο 2,  Πολυτεχνειούπολη

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής  Καθηγητής :Τζομπανάκης Αλέξιος(επιβλέπων)
  Αναπληρώτρια καθηγήτρια:  Χατζησάββα Δήμητρα
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:Καραμανέα Παναγιώτα


  Περίληψη

  Η σύγχρονη ταυτότητα του κέντρου της Αθήνας περιγράφεται από μια συνένωση και
  διαπλοκή αποσπασμάτων διαφορετικού χαρακτήρα και ατμόσφαιρας συνοικιών. O
  κατακερματισμός της σύγχρονης πόλης δημιουργεί ένα συνονθύλευμα θραυσμάτων και
  ετερογενών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής
  χωροθετείται γύρω από την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο σταθμό του Θησείου. Επιπλέον,
  η περιοχή μελέτης εκτείνεται κατά μήκος του τόξου των σιδηροδρομικών γραμμών του
  Θησείου. Όριο αλλά και πύλη της περιοχής μελέτης αποτελεί ο κεντρικός άξονας της οδού
  Πειραιώς. Η δυναμική της συμπλοκής αυτών των ποιοτήτων κάθε αποσπάσματος" εγείρει
  τον προβληματισμό γύρω από τις σχέσεις μεταξύ τους και πώς ορίζουν ένα σύγχρονο
  πεδίο θραυσμάτων στην περιοχή αυτή. Η παρούσα διπλωματική, μέσω της ανάγνωσης
  αυτών των ποιοτήτων και καταστάσεων που τις διακρίνουν, προτείνει νέες αφηγήσεις
  αλληλουχιών και συρραφών των θραυσμάτων συντακτικά, εννοιολογικά και αντιληπτικά.
  Πιο συγκεκριμένα, επαναπροσδιορίζεται ο δημόσιος χώρος της πλατείας των Αγίων
  Ασωματων και η σύνταξη των οικοδομικών τετραγώνων που την οριοθετούν,
  δημιουργώντας νέα μέτωπα υποβαθμισμένα που θα παραλαμβάνουν τους εμπορικούς
  άξονες διαχέοντας τους σε έναν ενοποιημένο δημόσιο χώρο. Στη συνέχεια, ο ενιαίος αυτός,
  λοιπόν, δημόσιος χώρος προεκτείνεται με τις αφηγήσεις διαδρομών που υπογραμμίζουν το
  τόξο των σιδηρογραμμών. Τέλος, αυτές οι διαδρομές διαφορετικού χαρακτήρα συνδέονται
  με ένα σύστημα εγκάρσιων γεφυρώσεων με στόχο την προσέγγιση της συνοικίας του
  Θησείου με το πάρκο και τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.


   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012