Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023

 • Συντάχθηκε 02-05-2023 13:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 02-05-2023 13:10

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης εκπαιδευτικών εκδρομών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3518/2.5.2023 πρόσκλησης.

  Οι ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές/ασκήσεις διαιρούνται σε τέσσερα (4) τμήματα.

  Συνολικός προϋπολογισμός : 2.942,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 10.5.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, σύμφωνα με το άρθρο ''ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ'' (σελ. 4) της υπ' αριθ. 3518/2.5.2023 πρόσκλησης.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012