Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης- ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου

 • Συντάχθηκε 04-08-2010 09:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Yπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας


  Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 υπεγράφη Πρωτόκολλο μεταξύ της Υπουργού Παιδείας κας Άννας Διαμαντοπούλου και πέντε (5) Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Πολυτεχνείου Κρήτης, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Κρήτης) για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας σε πέντε Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και η ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και γενικά του κοινωνικού συνόλου, με πλήρη σεβασμό της αποστολής και του ρόλου του κάθε συνεργαζόμενου φορέα.

  Όσον αφορά στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τo πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας για το σχολικό έτος 2010-2011 θα εφαρμοστεί με το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου Χανίων και περιλαμβάνει:
  • Συνεργασία για τη μελέτη της συμβατότητας των λειτουργούντων ειδικοτήτων στις μονάδες του ΕΠΑΛ με τις ανάγκες της τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
  • Αξιοποίηση των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον είναι συμβατά με το γνωστικό πεδίο των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ασκήσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από τα εργαστήρια που εξυπηρετούν τη σχολική μονάδα.
  • Συνεργασία εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ και καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την υποστήριξη με βιβλιογραφία ή και με οργάνωση νέων εργαστηριακών ασκήσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΕΠΑΛ, αξιοποιώντας τις υποδομές και των δυο μονάδων.
  • Αξιοποίηση των υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις σε θέματα νέας τεχνολογίας ή σε ειδικά θέματα ή σε ειδικές εργαστηριακές εφαρμογές των ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΕΠΑΛ για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και ειδικά σεμινάρια για μαθητές.
  • Συνεργασία για τον προσδιορισμό μαθητικών εργασιών, ατομικών ή ομαδικών, για τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα εργαστήρια, και θα μπορούν να έχουν, εφόσον απαιτηθεί, συμπληρωματική υποστήριξη από το εκπαιδευτικό δυναμικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, πέραν της καθοδήγησης του εκπαιδευτικού του μαθήματος.
  • Συνεργασία για τον προσδιορισμό καινοτόμων έργων με τη συμμετοχή μαθητών σε διάφορα προγράμματα ή και εκθέσεις και την υποστήριξη για την μελέτη και υλοποίησή τους.
  • Χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του ΕΠΑΛ, με φιλικές διαδικασίες χρήσης και δανεισμού.
  • Συνεργασία για την υποβολή κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
  • Κάθε άλλο θέμα, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας, χωρίς να θίγεται το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΠΑΛ.

  Το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που παρέχεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, η έμφαση του Ιδρύματος στην αριστεία και στην έρευνα καθώς και η εξωστρέφειά του και η προσήλωσή του στην με κάθε τρόπο προσφορά στην τοπική κοινωνία αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσδοκά ότι η συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου θα εξασφαλίσει στο τελευταίο τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει στους μαθητές του με μηδενικό κόστος και ταυτόχρονα θα έχει τεράστια οφέλη για ολόκληρη την τοπική κοινωνία, αφού μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη ευρύτερων συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012