Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση της Πρυτανείας για το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης

 • Συντάχθηκε 23-08-2010 09:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  3 ΣΤΑ 3 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ!

  Το θέρος του 2008 προκηρύχθηκε η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση εφαρμοσμένης έρευνας από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), εκ των οποίων το Υπουργείο Οικονομίας και ο Ε.Ο.Χ. θα επέλεγαν έναν μικρό αριθμό. Μετά από σύντονες και επίπονες προσπάθειες της Πρυτανείας με την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας επετεύχθη η έγκριση και η χρηματοδότηση και των τριών προτάσεων στις οποίες συμμετείχε το Πολυτεχνείο Κρήτης!

  Στην πρώτη πρόταση «Δημιουργία και Λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης» το Ίδρυμα είναι συντονιστής με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καλογεράκη, ενώ συμμετέχουν και εργαστήρια του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και ιδιωτικές εταιρείες. Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός πρωτοποριακού Κέντρου Καινοτομίας για την αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων, για τον βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων που προέρχονται από την επεξεργασία τους στην Κρήτη, για την καταπολέμηση των ασθενειών της ελιάς και την αξιοποίηση και εμπορία του προϊόντος και των υποπροϊόντων επεξεργασίας του. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.450.000€.

  Η Πρυτανεία σχεδιάζει στην υποστήριξη της συνέχισης της λειτουργίας του Κέντρου ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να συμβάλουμε ως Ίδρυμα στην εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων και διαδικασιών σε ένα πολύτιμο για την οικονομία της Κρήτης τομέα.

  Οι άλλες δύο προτάσεις στις οποίες συμμετέχει το ερευνητικό δυναμικό του Πολυτεχνείου Κρήτης στοχεύουν η μεν πρώτη στη επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Ηρακλείου, η δε δεύτερη στην κομποστοποίηση και χρήση για εδαφοβελτιωτικό των στερεών απορριμμάτων των Χανίων.


  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Χανιά, 23 Αυγούστου 2010

  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012