Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση 602ης Συγκλήτου για τη συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

 • Συντάχθηκε 15-09-2022 16:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-09-2022 18:21

  Με απόφαση της 602ης/15.09.2022 Συγκλήτου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, συγκροτήθηκε ως εξής:
   

  1. Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

      Αναπληρωματικό μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  2. Κουτρούλης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

      Αναπληρωματικό μέλος: Δεληγιαννάκης Αντώνιος, Καθηγητής

  3. Μερτίκας Στυλιανός, Καθηγητής

      Αναπληρωματικό μέλος: Γκότσης Αλέξανδρος, Καθηγητής

  4. Νικολαΐδης Νικόλαος, Καθηγητής

      Αναπληρωματικό μέλος: Καρατζάς Γεώργιος, Καθηγητής

  5. Σταυρουλάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

      Αναπληρωματικό μέλος: Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής


  Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ορίζεται ο κ. Στυλιανός Μερτίκας, αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012