Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Εκλογικός κατάλογος των μελών ΔΕΠ για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 14-10-2022 20:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-10-2022 20:47

  Παρουσιάζεται εκλογικός κατάλογος των μελών ΔΕΠ για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως επικυρώθηκε σήμερα (14-10-2022) από την Εφορευτική Επιτροπή.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 21-10-2022 12:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Συμπληρωματική Ανακοίνωση (21-10-2022). Επισημάνθηκε διόρθωση στο όνομα της Σχολής για το μέλος ΔΕΠ  "Παναγιωτοπούλου Παρασκευή" (από Αρχιτεκτονική σε ΧΗΜΗΠΕΡ), και διορθώθηκε στο επικαιροποιημένο  Εκλογικό Κατάλογο των μελών ΔΕΠ.  Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Ο ενημερωμένος κατάλογος αναρτήθηκε.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012