Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 25-10-2022 10:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια είκοσι τριών (23) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως (6) κιλών και είκοσι δύο (22) φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (5) κιλών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας των νέων κτιρίων Γ3 και Γ4 (Συμπληρωματικό Κτίριο) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως  02.11.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012