Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 05-11-2022 00:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 05-11-2022 00:33

  Επισυνάπτεται η Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

  Η Πράξη έχει αναρτηθεί και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΥΥΝ469Β6Ν-ΤΤ2).

  Συνοπτικά, το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκροτείται ως εξής:

  1. Μιχαήλ Ζερβάκης του Εμμανουήλ,
   Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος

  2. Νικόλαος Σκουτέλης του Ιωάννη,
   Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εσωτερικό μέλος

  3. Διονύσιος Χριστόπουλος του Θεοδώρου,
   Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος

  4. Παναγιώτης Παρτσινέβελος του Εμμανουήλ,
   Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εσωτερικό μέλος

  5. Ιωάννης Γεντεκάκης του Βαρδή,
   Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, εσωτερικό μέλος

  6. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης του Δημητρίου,
   Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, εσωτερικό μέλος

  7. Σπυρίδων Αγάθος του Νικολάου,
   Ομότιμος Καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου Λουβαίν (Louvain) στο Βέλγιο, εξωτερικό μέλος

  8. Αναστασία Αϊλαμάκη του Γεωργίου,
   Καθηγήτρια του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL) στην Ελβετία, εξωτερικό μέλος

  9. Πασχάλης Αλεξανδρίδης του Βασιλείου,
   Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (SUNY) στο Μπάφαλο στις ΗΠΑ, εξωτερικό μέλος

  10. Νικόλας Γερολιμίνης του Αναστασίου,
   Καθηγητής του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL) στην Ελβετία, εξωτερικό μέλος

  11. Νικόλαος Μπουρμπάκης του Γεωργίου,
   Καθηγητής του Wright State University στις ΗΠΑ, εξωτερικό μέλος

  H θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λήγει την 31η Αυγούστου 2026.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012