Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του DΑΤΑ CENTER του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 27-03-2023 14:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 10.05.2023 έως 31.12.2023 , σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3049/27.3.2023 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 12.04.2023, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012