Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρόσκληση Νο 3234/5.4.2023).

 • Συντάχθηκε 05-04-2023 14:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 05-04-2023 14:57

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τριάντα (30) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης,για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3234/5.4.2023 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 21.04.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012