Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Νέα υπηρεσία έκδοσης τίτλων σπουδών μέσω gov.gr

 • Συντάχθηκε 12-06-2023 08:10 από Dimitra Athenaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Ενημερώνουμε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Ιδρύματος ότι στην υπηρεσία Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (https://ptyxia.gov.gr/), είναι διαθέσιμοι οι Τίτλοι Σπουδών (Α’ Κύκλου) όλων των Σχολών του Πολυτεχνείου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που απονεμήθηκαν από το 2014 και μετά.

  Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.

  Η έκδοση του αντιγράφου τίτλου σπουδών γίνεται με τη συμπλήρωση των εξής στοιχείων: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ημερομηνία γέννησης.

  Ο τίτλος σπουδών που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  είτε να τον αποστείλετε ηλεκτρονικά,

  είτε να τον εκτυπώσετε και να τον καταθέσετε ως έγχαρτο.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

   

   

   

   

   

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012