Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Από 1 Ιουλίου 2017 κι έπειτα, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πρόσβαση στο Turnitin. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης, θα βρείτε εδώ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012