Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώνονται πληροφορίες για την εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2017.

Αποτελέσματα

ΜΠΔ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Νικόλαος Τσουρβελούδης

ΜΗΧΟΠ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Εμμανουήλ Μανούτσογλου

ΗΜΜΥ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Αθανάσιος Λιάβας

ΜΗΠΕΡ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Μιχαήλ Λαζαρίδης

ΑΡΜΗΧ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Κωνσταντίνος Προβιδάκης

Υποψηφιότητες

ΜΠΔ

ΜΗΧΟΠ

ΗΜΜΥ

ΜΗΠΕΡ

ΑΡΜΗΧ

Αρχείο Εγγράφων

Πράξη Οριστικοποίησης Εκλογικών Καταλόγων Σχολών για τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων

ΜΠΔ

ΜΗΧΟΠ

ΗΜΜΥ

ΜΗΠΕΡ

ΑΡΜΗΧ

Νέα - Ανακοινώσεις

 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το πρακτικό των ΚΕΕ ΗΜΜΥ, ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ, ΑΡΜΗΧ, ΜΗΠΕΡ και ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Προβιδάκη
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Λιάβα
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Λαζαρίδη
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Τσουρβελούδη
 • 17-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Μανούτσογλου
 • 16-10-2017 - Προστέθηκε σύνδεσμος προς την πράξη οριστικοποίησης Εκλογικών Καταλόγων Σχολών
 • 16-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΜΗΧΟΠ για την ανακήρυξη υποψηφίων και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 16-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΜΗΠΕΡ για την ανακήρυξη υποψηφίων και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 13-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΗΜΜΥ για την ανακήρυξη υποψηφίων και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 13-10-2017 - Αναρτήθηκαν σύνδεσμοι για ορισμό ΚΕΕ ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ, ΜΗΠΕΡ
 • 11-10-2017 - Αναρτήθηκαν ο ορισμός ΚΕΕ ΜΠΔ και το έγγραφο της ΚΕΕ ΜΠΔ για την ανακήρυξη υποψηφίων, και ενημερώθηκε ή σχετική ενότητα υποψηφίων ΜΠΔ
 • 05-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΑΡΜΗΧ για την ανακήρυξη υποψηφίων, και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 05-10-2017 - Αντικαταστάθηκε το έγγραφο ορισμού ΚΕΕ για τη Σχολή ΑΡΜΗΧ με ορθή επανάληψη, με διόρθωση στη θητεία
 • 03-10-2017 - Προστέθηκε σύνδεσμος προς το έγγραφο ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη Σχολή ΑΡΜΗΧ
 • 28-09-2017 - Αντικαταστάθηκαν τα έγγραφα προκήρυξης των εκλογών όλων των Σχολών με ορθές επαναλήψεις
 • 31-08-2017 - Αναρτήθηκαν τα έγγραφα προκήρυξης των εκλογών όλων των Σχολών στην ενότητα «Αρχείο Εγγράφων»

Νομοθεσία

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012