Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νικόλαος Σκουτέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, IUAV Universita degli studi di Venezia, Ιταλία από 28/5/2018 έως 3/6/2018. 
Πρόκειται για την τέταρτη φορά που μεταβαίνω στο Πανεπιστήμιο I.U.A.V. στην Βενετία εντός των τελευταίων επτά χρόνων, επειδή πρόκειται αποδεδειγμένα για τον σημαντικότερο συνεργάτη μας στο πρόγραμμα Erasmus +
Σημαντικότερος ισχυρίζομαι, διότι από εκεί έρχονται οι περισσότεροι εισερχόμενοι φοιτητές σε σχέση με άλλες σχολές και παράλληλα με τις δικές μου επισκέψεις έχουν γίνει άλλες τέσσερις από Ιταλούς συναδέλφους (Enrico Fontanari 2009 και 2015 - Mario Piana 2016 - Patrizia Montini 2017), οι οποίοι έχουν συμβάλλει με διαλέξεις τους σε μαθήματα και ημερίδες, στον εμπλουτισμό του δικού μας προγράμματος. Παράλληλα στις αρχές Μαϊου επισκέφτηκε την Βενετία και η συνάδελφος, κα Διμέλλη Δέσποινα όπου έδωσε διαλέξεις στα μαθήματα Σχεδιασμού ενώ οι δικές μου διαλέξεις στην Βενετία, υποστήριξαν ανάλογες δράσεις.
Την πρώτη μέρα Τρίτη 29 Μαϊου έδωσα την διάλεξη προς όλους τους φοιτητές του ιδρύματος Τα βενετικά τείχη του Ηρακλείου – μελλοντικές προοπτικές ως περιοχές πρασίνου στην σύγχρονη πόλη, την Τετάρτη 29 Μαϊου προς τους φοιτητές 4ου έτους στο μάθημα αποκαταστάσεων, καθ. Mario Piana, Παγκόσμιο φαινόμενο τουρισμού και αστικός σχεδιασμός στην ιστορική πόλη τέλος Παρασκευή 1η Ιουνίου στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση την διάλεξη Η ανάδυση της μνήμης σε δύο προτάσεις αποκατάστασης στην Κρήτη. Τα νεώρια του Ηρακλείου και το φρούριο Αγίου Νικήτα στα Σφακιά, ενώ ενδιάμεσα είχα παράλληλες συναντήσεις με τους ιταλούς συναδέλφους με ομάδες φοιτητών για κρίσεις και οδηγίες επί των εργασιών τους.
Οι επισκέψεις μου στους χώρους της Biennale Αρχιτεκτονικής μου έδωσαν την δυνατότητα να σκεφτώ και να ενημερωθώ σε ζητήματα αιχμής της αρχιτεκτονικής πρακτικής και κουλτούρας διεθνώς.
Περαιτέρω σχεδιασμοί.
Τo βράδυ της 1ης Ιουνίου, προσκεκλημένος σε δείπνο από τον πρύτανη κο Alberto Ferlenga συζητήσαμε σχετικά με την συμμετοχή του σε συλλογικό τόμο για το έργο του Έλληνα αρχιτέκτονα Δ.Πικιώνη που θα εκδοθεί το φθινόπωρο από τον εκ. οίκο Πλέθρον και λεπτομέρειες για την οργάνωση του κοινού καλοκαιρινού εργαστηρίου W.A.VE.
Τo βράδυ της 30ης Μαϊου, προσκεκλημένος σε δείπνο από τον καθηγητή κο Mario Piana – διευθυντή του Προγράμματος εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση, συζητήσαμε για κοινά θέματα εργασιών στις πτυχιακές των υποψηφίων μας και συνεργασία στην οργάνωση διεθνούς συνεδρίου σε θέματα τεχνικών αποκατάστασης στα Χανιά το 2019.
Τo βράδυ της 29ης Μαϊου, προσκεκλημένος σε δείπνο από τον καθηγητή κο Enrico Fontanari – αντιπρύτανη εξωτερικών υποθέσεων συμφωνήσαμε σε κοινή ομάδα εργασίας για την έρευνα στην διαχείριση περιοχών τειχών και τάφρων στις βενετικές πόλεις της Κροατίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, και συμμετοχή του στην
οργάνωση διεθνούς συνεδρίου σε θέματα τεχνικών αποκατάστασης στα Χανιά το 2019.

Οι μέχρι σήμερα δράσεις έχουν δώσει αποτελέσματα όπως :
1. Η γνωριμία με τις παράλληλες μεθόδους σχετικά με την διδασκαλία των αποκαταστάσεων, σε γειτονικές χώρες στην Μεσόγειο τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο.
2. Η γνώση άλλων πραγματικοτήτων σχετικά με υλικά δόμησης και μεθόδους επέμβασης εμπλουτίζει την ωρίμανση των φοιτητών σε θέματα ιστορικής κτηριολογίας και στα δύο μέρη.
3. Η δυναμική μιας αμεσότερης επικοινωνίας που από φέτος θα δομείται στα επαναλαμβανόμενα του κοινού καλοκαιρινού εργαστηρίου W.A.VE. από 25 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2018, ώστε το φθινόπωρο του 2018 να εμφανίσουμε τα κοινά αποτελέσματα σε έκθεση στο ΚΑΜ.
Οι φοιτητές μας Γ.Λούντζης, Π.Κυριακοππούλουκια Π.Φούσκας, στην παρουσίαση της μελέτης για το Καστέλι Κισάμου, στην Βενετία, 12.07.2018
Η αφίσα παρουσίασης της μελέτης για το Καστέλι Κισάμου, στο πανεπιστήμιο I.U.A.V. της Βενετίας.
Σχετικά:
www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/WAVe-2018/classi-all/index.htm
www.arch.tuc.gr/el/nea/drastiriotites/n/15813-wave-kalokairino-ergastirio/
Φιλικά, Ν.Σκουτέλης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012