Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οικονομικός Απολογισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2014 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χώρος, Σχεδιασμός & Δομημένο Περιβάλλον» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2014 - 2017

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής (για τα έτη 2015 - 2017)
  • Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων» (για τα έτη 2015 - 2017)
  • Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» (για τα έτη 2015 - 2017)
  • Διεθνές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας» (για το έτος 2017)

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων (για τα έτη ως ανωτέρω)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012