Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης

Ο Μιχάλης Λαγουδάκης είναι ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι επίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Σεπτέμβριο του 2005. Νωρίτερα, είχε εργασθεί στο Georgia Institute of Technology ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (Σεπτέμβριος 2003 - Ιούνιος 2005) και στο Shannon Laboratory των AT&T Labs ως επισκέπτης ερευνητής (Μάιος 2000 - Αύγουστος 2000). Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών με διάκριση από το Duke University το Μάιο του 2003.

Η παρουσίαση του κ. Λαγουδάκη (pdf)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012