Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π., ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας να δημοσιεύσουν επιστημονικά άρθρα Ανοικτής Πρόσβασης στο θεματικό πεδίο της φυσικής υψηλών ενεργειών (high-energy physics) μέσα από την πρωτοβουλία του SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics). Το SCOAP3  είναι μια κοινοπραξία για την υποστήριξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (gold open access) στον τομέα της σωματιδιακής φυσικής. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν περισσότερες από 3.000 βιβλιοθήκες και οργανισμοί από 47 χώρες. Στόχος του SCOAP3, σε συνεργασία με τους εκδότες, είναι να μετατραπούν - μερικώς ή ολικώς- τα κυριότερα (συνδρομητικά) περιοδικά του πεδίου High-Energy Physics σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης, τουλάχιστον για τα μέλη/εταίρους της κοινοπραξίας, ώστε οι συγγραφείς που δημοσιεύουν στα εν λόγω περιοδικά να μην επιβαρύνονται με τέλη δημοσίευσης. Το SCOAP3, μετά από ένα πολύχρονο ερευνητικό στάδιο, πέρασε σε κανονική λειτουργική φάση στις αρχές του 2014, οπότε -βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού- άρχισε τη συνεργασία με τα κορυφαία περιοδικά στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο. Τα περιοδικά αυτά, μερικά εκ των οποίων έχουν πολύ υψηλούς δείκτες απήχησης, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://scoap3.org/scoap3journals/.

Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό της κοινοπραξίας με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο High-Energy Physics. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2014-2015 αντιπροσώπευσε το 0.7% της εκδοτικής παραγωγής στo πεδίο High-Energy Physics και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία. Το κόστος συμμετοχής της χώρας για την πρώτη τριετία 2014-2016, είχε διαμορφωθεί στα 38.500€ κατά έτος και καλύφθηκε από τον Σ.Ε.Α.Β. Ο Σ.Ε.Α.Β. καλύπτει την συνδρομή της χώρας και κατά την τριετία 2017-2019. Περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία του έργου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://scoap3.org/what-is-scoap3/.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα (στιγμιότυπο Ιουλίου 2018) του SCOAP3 Repository, οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από Έλληνες ερευνητές ανέρχονται σε 1.122. Περισσότερα δεδομένα και αριθμιτικά στοιχεία για το SCOAP3.

Διαδικασία

Ο ερευνητής που επιθυμεί να δημοσιεύσει ένα άρθρο σε κάποιο από τα περιοδικά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει τη γνωστή διαδικασία υποβολής άρθρου που προβλέπει κάθε περιοδικό χωρίς, όμως, κάποια δική του χρέωση. Ταυτόχρονα, διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματά του (copyright), γεγονός που του επιτρέπει να το καταθέσει και σε άλλα σημεία, π.χ. στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (κάτι που η Βι.Κε.Π. ενθαρρύνει για να υπάρχει η σχετική καταγραφή και στις δικές μας υποδομές). Όταν η εργασία του περάσει τα στάδια ομότιμης κρίσης και εγκριθεί η δημοσίευσή του, θα κληθεί να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό, το οποίο θα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, γιατί πρόκειται για δημοσίευση Ανοικτής Πρόσβασης. Η λίστα με τα διαθέσιμα περιοδικά είναι:

 1. Acta Physica Polonica B (APPB)
 2. Advances in High Energy Physics (AHEP)
 3. Chinese Physics C (CPC)
 4. European Physical Journal C, The (EPJC)
 5. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP)
 6. Journal of High Energy Physics, The (JHEP)
 7. New Journal of Physics (NJP)
 8. Nuclear Physics B (NPB)
 9. Physics Letters B (PLB)
 10. Physical Review C (PRC)
 11. Physical Review D (PRD)
 12. Physical Review Letters (PRL)
 13. Progress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012