Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

 

Έχουν θεσμπιστεί δύο ομάδες κριτηρίων για την επιλογή των φοιτητών. Τα κριτήρια της ομάδας Α είναι τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όλοι οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ τα κριτήρια της ομάδας Β βοηθούν στην κατάταξη των φοιτητών σε φθίνουσα σειρά και την επιλογή αυτών με την υψηλότερη βαθμολογία, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής είναι λιγότερες από τη ζήτηση των φοιτητών.

 

 

Λεπτομέρειες για τα ισχύοντα κριτήρια επιλογής των φοιτητών ανά Σχολή για το 2024 θα βρείτε κάτωθι:

 

Κριτήρια Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Κριτήρια Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχναικών Περιβάλλοντος

Κριτήρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κριτήρια Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

Κριτήρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012