Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κουκιανάκη Χαραυγής, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/03/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Κουκιανάκη Χαραυγή

Αριθμός Μητρώου: 2021019015

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ελληνικών τραπεζών

Τίτλος στα Αγγλικά: Factors affecting customer satisfaction in the e-service of Greek banks

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλειος

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ελληνικών τραπεζών

Η παγκοσμιοποίηση και γενικότερα η εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία υψηλών απαιτήσεων των παροχών υπηρεσιών στις τράπεζες. Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που διαμαρτύρονται ότι οι τράπεζες χρήζουν βελτίωσης παροχής στις υπηρεσίες τους. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζουμε αποτελέσματα σχετικά με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πελατών. Καθυστέρηση, ανεπάρκεια γνώσεων, έλλειψη συντονισμού είναι μερικά από τα παράπονα των πελατών που καθημερινά ζητούν να εξυπηρετηθούν. Η έννοια της ικανοποίησης είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον τομέα των τραπεζών. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια διαδικασία του πώς ο πελάτης αντιλαμβάνεται την έννοια της ικανοποίησης βάσει ψυχολογικών παραγόντων αξιολόγησης. Με απλούστερα λόγια η ικανοποίηση είναι η εκπλήρωση των προσδοκιών και των αιτημάτων του πελάτη.

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι μέσα από μία έρευνα ικανοποίησης πελατών, να καταλήξει σε συμπεράσματα που αφορούν το κατά πόσο τελικά οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι σχετικά με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πελατών. Στα πλαίσια αυτά αποσαφηνίζουμε την έννοια της ικανοποίησης και το πως αυτή διαφαίνεται από τη σκοπιά του πελάτη. Στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των δημοφιλέστερων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής από χρήστες της στην Ελλάδα και

η εύρεση των αδυναμιών, των κινδύνων και των σημείων τα οποία χρήζουν βελτίωσης στην ελληνική ηλεκτρονική τραπεζική, ώστε ο βαθμός αποδοχής της να αυξηθεί και να αποτελέσει τον κυριότερο τρόπο συναλλαγής μεταξύ ιδιωτών και οργανισμών με τις τράπεζες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 02/03/2022

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/91367821847?pwd=M3NLRHZ2QVVBZ3pVRFRybXhUVTl4dz09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012