Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλείου Τσόκα - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα27/04/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασιλείου Τσόκα

με θέμα

Νευροασαφής έλεγχος σε μοντέλο πλάκας από πιεζοηλεκτρικά υλικά
Neurofuzzy control on a plate model of piezoelectric materials

Εξεταστική Επιτροπή

Kαθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (Επιβλέπων)
Kαθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης
Αναπληρωτής Kαθηγητής Φώτιος Κανέλλος 

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό ασαφών συστημάτων και νευρωνικών δικτύων για να εξετάσουμε την απόδοση ενός συστήματος ελέγχου μιας σύνθετης κατασκευής. Συγκεκριμένα, προσομοιώνουμε ένα σύστημα που αποτελείται από μια πλάκα, πακτωμένη ως προς τη μία της πλευρά, εξοπλισμένη με αισθητήρες και διεγέρτες από πιεζοηλεκτρικά υλικά και ένα νευροασαφή ελεγκτή τύπου Sugeno. Σκοπός είναι η βέλτιστη απόσβεση της ταλάντωσης της πλάκας, ασκώντας την κατάλληλη δύναμη μέσω των σημείων ελέγχου. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012