Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιαν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αποστολάκη Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/01/2023 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΔΠΜΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αποστολάκης Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου: 2021015003

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χαρακτηριστικά της επιχείρησης και καινοτομία: Είναι οι μεγατάσεις η απάντηση?

Τίτλος στα Αγγλικά: Business characteristics and innovation: Are “megatrends” the answer?

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Prof. Moustakis Vasilis

Πρώτο Μέλος: Atsalakis Georgios

Δεύτερο Μέλος: Tsafarakis Stelios

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: This master thesis explains the characteristics of business, the innovation and the megatrends in our days. As the part of characteristics in business block chain is a powerful technology that enables organizations to transform their business processes. Its ability to provide transparency and integrity allow them to make informed decisions. However, due to the emergence of new technologies such as the Internet of Things and service-oriented architecture, it is becoming more challenging to manage these tools. Getting a good understanding of the physical resources that are needed for a successful supply chain is the first step in establishing a strategy that will allow you to improve the efficiency of your operations. This will allow you to make informed decisions and make better decisions regarding the value and revenue that your organization generates. Understanding the physical resources that are needed for a successful supply chain is the first step in establishing a strategy that will allow you to improve the efficiency of your operations. According to some theories, the concept of the structural properties of power of a supply chain is based on the competition between multiple parties. One of the most important steps in establishing a strategy for a successful supply chain is to understand the physical resources that are needed for a successful operation. This can be done through the use of analytical classification. This method will allow you to identify the multiple resources that are required to deliver a service or product. The rise of digitization has led to the development of an Internet of Things, which allows people and objects to interact with each other and manage their physical surroundings. This vision allows various objects and places to become part of the Internet. Objects and places can be equipped with mini-computers, which can collect information about their surroundings. These gadgets can then be used to connect to the internet and interact with other smart

objects. These devices are usually invisible to the eyes. Due to the increasing number of objects that can be monitored and managed through the Internet of Things, it has become a vital component of business management. Supply chains are a process that involves extending a company's supply chain from one supplier to another. They are also responsible for coordinating the various activities of the company's partners. According to Lee, the most successful organizations have supply chains that are agile, adaptable, and aligned. The success of a supply chain is determined by its ability to meet its customers' needs. This is done through the development of its partners and the effective management of its various components. Aside from the various factors that affect its success, the managers of organizations also need to make sure that their supply chains are well-equipped to respond to changes in the market. Also, Innovation is becoming more prevalent today. Organizations are incorporating it into their mission statements, vision statements, and objective statements, and more chief innovation officers are becoming more common. Moreover, university campuses are becoming incubators for innovation. Despite the increasing number of people using the word innovation, it has been called America's most over-used word. This is because the widespread use of the term can lead to misunderstandings about what innovation really is, which can cause companies to make erroneous decisions. Believing that an innovation should only be radical or completely new is also a common misunderstanding. For example, some companies think that minor changes to an already existing service or product should not be considered innovation. On the contrary, radical innovation is very challenging and requires a lot of resources. Compared to incremental innovation, which involves taking a small step toward a larger goal, radical innovation has a higher risk of failure. Incremental innovation can be used to balance the efforts of radical innovation and the pursuit of bigger goals by allowing small wins. Organizations that successfully utilize this type of innovation are aware that it is not just a binary phenomenon. We found seven categories of innovation, product innovation, process innovation, marketing innovation, business model innovation, supply chain innovation, organizational innovation. Industry 4.0 is a framework that aims to address the various aspects of technological advancement. It is a concept that aims to discuss the advantages of automation and digitalization. The concept is broken down into nine pillars. These include the development of analytical tools and big data. Through the emergence of autonomous robots, factories can be more productive. In addition, vertical and horizontal systems integration will allow them to perform various tasks. The rise of the cloud will allow companies to work on their projects and services from a single platform. Also, the use of 3D printing will allow them to create new products and services. Cyber-security is also becoming more important due to the increasing number of machines and artificial intelligence. The rapid emergence and evolution of technologies has changed the way businesses work. According to our research, the traditional way of managing risk has not changed in most parts of the world. However, other regions are beginning to contextualize the innovations that are being used to serve their markets. The rapid growth of China's economy has been attributed to the country's increasing desire to assimilate Western goods and the rising number of fake products being sold in the country. Although the country has been known to come up with poorly designed new ideas, it is important to note that it has also been doing business with a wide range of novelty products. New business models often require a lot of insight and creativity in order to succeed. This is why it's important that entrepreneurs have the necessary knowledge and skills to effectively implement their business models. The rapid emergence of new business models can often lead to learning and adjustments that are needed to accommodate the needs of society and customers. New business models are designed to help managers and entrepreneurs address the various challenges they face. They can also help them develop effective strategies and implement new technologies. Although a business model might seem like a placeholder, it can eventually evolve into a more evolved version that can take advantage of technological changes and innovations. In emerging industries, it's typically not apparent until the start that the right business model is in place. Most managers and entrepreneurs are more likely to succeed when they have the necessary knowledge and skills. Finally in the chapter of megatrends there are lot of things like robo slaves, bit coins, environmental and electricity part from our lives.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/1/2023

Ώρα: 11:30

 

ΧώροςΕξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/91367821847?pwd=M3NLRHZ2QVVBZ3pVRFRybXhUVTl4dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012