Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Χατζοπούλου Αθανασίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4, Γ4.0.01
Ώρα01/02/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος:Παραδοσιακά και νεότερα κτίρια Σουφλίου, ζητήματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Title:Traditional and newer buildings of Soufli, issues of protection and promotion of cultural heritage

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 μ.μ.
Γ4(αίθουσα συνεδριάσεων)

Εξεταστική Επιτροπή
    
 Καθηγητής : Σκουτέλης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής : Ασλανίδης Κλήμης
Επίκουρος Καθηγητής : Τέσσας Χρήστος

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται  την ανάδειξη ζητημάτων αναγνώρισης του χαρακτήρα ενός οικισμού  και την ανάλυση των δεδομένων για την προστασία  και ανάδειξη του χαρακτήρα του συνόλου και το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στον οικισμό Σουφλί του Νομού Έβρου. Ειδικότερα, στην έρευνα παρουσιάζονται και συγκρίνονται ως αρχιτεκτονικές μορφές και σύνολα παραδοσιακά και νεότερα κτίρια του οικισμού. Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά σε γενικούς ορισμούς όπως τα ιστορικά σύνολα και οι οργανισμοί που προστατεύουν  σημαντικά μνημεία της αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του οικισμού, σύντομη ιστορική αναδρομή έως τα νεότερα χρόνια και την σημερινή κατάσταση του οικισμού. Γίνεται παρουσίαση των κτιρίων που επιλέχθηκαν με την βοήθεια καρτελών οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρονολόγηση, τη σημερινή χρήση του κτίσματος, τον βαθμό αλλοίωσης της παραδοσιακής μορφής, οι φωτογραφίες παρουσιάζουν την εικόνα του κάθε κτίσματος την δεκαετία του 1990 σε αντιδιαστολή με την σημερινή του εικόνα. 
Έπειτα γίνεται αναφορά σε νεότερα κτίρια και γίνεται σύγκριση αυτών με τα προηγούμενα κτίρια με την βοήθεια του νομοθετικού πλαισίου προστασίας του οικισμού. Τέλος, μέσω της καταγραφής της κατάστασης των επιλεγμένων κτιρίων και της σύγκρισης αυτών με τα νεότερα κτίρια στοχεύεται η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας και της διατήρησης του χαρακτήρα του οικισμού αλλά και  κατά πόσο οι παραδοσιακές μορφές επιρεάζουν τις νέες κατασκευές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012