Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δάρατζη Γεωργίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα15/07/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΔΑΡΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Αριθμός Μητρώου: 2015010028 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης υγρών αποβλήτων στις βιομηχανίες τροφίμων 

Τίτλος στα Αγγλικά: Wastewater Energy Recovery Technologies in Food Industry.  

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Κονσολάκης Μιχαήλ 

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπυρίδων 

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτρης 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

H νέα εποχή της βιομηχανίας συνδέεται με την κατανάλωση υψηλών ποσών ενέργειας, καθιστώντας επιτακτική την ανάπτυξη καινοτόμων και συνάμα περιβαλλοντικών τεχνολογιών παραγωγής και ανάκτησης ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ενέργεια που δύναται να προκύψει από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική ιδέα στο χώρο της βιομηχανίας. Δεδομένου ότι οι υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρουσιάζουν αδυναμίες, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το δυναμικό εκμετάλλευσης των βιομηχανικών αποβλήτων, με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων.  

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και των διαθέσιμων τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα επιδοθεί στις τεχνολογίες ενεργειακής εκμετάλλευσης των αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων.  

Επιπρόσθετο σκέλος της παρούσας εργασίας αποτελεί η προκαταρκτική τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη των προτεινόμενων τεχνολογιών. Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα προταθούν οι βέλτιστες λύσεις ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων τροφοβιομηχανιών, σε όρους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

Modern manufacturing is strongly connected with the consumption of huge amounts of energy. Therefore, it is imperative to develop innovative, environmental technologies to produce and recover this energy. Consequently, possible energy recovery from wastewater is an attractive solution for the industrial sector.  

Commonly, current industrial water treatment facilities seem to have weaknesses. This thesis aims to reveal the capacity and requirements of water treatment exploitation, focusing on the area of the Food Industry. Initially, a detailed literature review of the current state-of-art will be carried out to introduce the sector of industrial wastewater treatment and also present the currently available energy recovery technologies. Afterward, the existing technologies for exploitation are presented for the area of the Food Industry. Further on, a preliminary techno-economic and environmental analysis of the proposed energy recovery technologies will be carried out.  

Based on the obtained results, optimal solutions will be proposed for the optimization of the energy recovery technologies in Food Industries. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 15/07/2022 

Ώρα: 10:30 

Χώρος Εξέτασης 

https://tuc-gr.zoom.us/j/97856210652?pwd=bmpBQ2lISUFDSnlqNVZXUHJsVVZlUT09#success 

Meeting ID: 978 5621 0652 
Password: 443462 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012