Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

09
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ζαγορά Μιχαήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/02/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Αριθμός Μητρώου: 2017010075

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΑΝΑΠΑΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Πρώτο Μέλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΨΑΚΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ

 

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος, σε περιβάλλον Python, που υλοποιεί μοντέλα μετάδοσης θερμότητας μόνιμης και μη-μόνιμης αγωγής σε μορφή υπολογιστικών ασκήσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού εργαστηρίου (Virtual Lab) στα πλαίσια του μαθήματος “Μετάδοση Θερμότητας” το οποίο δίνει την ικανότητα στους φοιτητές να εμπεδώσουν το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος μέσα από μία σειρά πρακτικών εφαρμογών.

Ένα ψηφιακό εργαστήριο είναι στην ουσία ένα δυναμικό εργαλείο που μιμείται την πραγματικότητα και καθίσταται πιο ευέλικτο από ένα συμβατικό εργαστήριο, χάρη στην άμεση αλληλεπίδραση, την ασφάλεια των φοιτητών και στη χρήση οπτικών ή γραφικών μέσων για την περιγραφή περίπλοκων εννοιών, αποσκοπώντας στην ένταξη της διδακτικής διαδικασίας στην νοοτροπία της 4ης Βιομηχανικής “Επανάστασης”. Συνήθως, δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν ακριβές μηχανές ή μηχανήματα που δεν είναι εφικτό είτε να κατασκευαστούν είτε να κατοχυρωθούν, όπως επίσης και τον περίπλοκο χειρισμό τους καθώς επίσης έχουν την ικανότητα προσομοίωσης σύνθετων επιστημονικών διεργασιών, όντας γνώσεις που δεν μπορεί να προσφέρει ένα συμβατικό εργαστήριο.

Η ανάπτυξη του παρόντος ψηφιακού συστήματος θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων:

Ø Αριθμητικές μεθόδους: για την διακριτοποίηση των μερικών διαφορικών εξισώσεων στα πλαίσια της μετά-δοσης θερμότητας.

Ø Αλγόριθμους μετάδοσης θερμότητας: για την παραμετροποίηση/μοντελοποίηση και την εφαρμογή τους στο σύστημα.

Ø Python 3.8 & Qt Designer: για την ανάπτυξη/δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη – συ-στήματος (Graphical User Interface – GUI).

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 09/02/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/81671181933?pwd=STRyS2YzVVJUWEYvVEJIZ0xLbzRaZz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012