Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

10
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τσουρβάκα Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα10/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τσουρβάκας Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2015010156

 

 

Θέμα

Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικής ικανοποίησης από προϊόντα συσκευασμένου ψωμιού

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Στέλιος Τσαφαράκης

Πρώτο Μέλος: Ευαγγελία Κρασαδάκη

Δεύτερο Μέλος: Μιχαήλ Δούμπος

 

Περίληψη

Το ψωμί, αποτελούσε πάντα ένα από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για τον άνθρωπο. Επειδή όμως ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και ανάγκες, έχουν δημιουργηθεί ποικίλη είδη ψωμιού για να καλύπτουν την κάθε ανάγκη ξεχωριστά. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των προτιμήσεων των αγοραστών και η ικανοποίηση τους γύρω από το συσκευασμένο ψωμί Καραμολέγκος. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με διαμοιρασμό ερωτηματολογίων μέσω του διαδικτύου, από τα οποία αντλούνται δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, οι προτιμήσεις τους και η ικανοποίηση τους γύρω από το συσκευασμένο ψωμί Καραμολέγκος. Η ποιοτική ανάλυση στα δεδομένα ικανοποίησης θα στηριχθεί στην μέθοδο Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων MUSA ( MUlticriteria Satisfaction Analysis), σύμφωνα με την οποία η ολική ικανοποίηση κάθε μεμονωμένου αγοραστή εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του συσκευασμένου ψωμιού. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) με σκοπό τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε εννιά διαστάσεις ικανοποίησης των αγοραστών και της ολικής ικανοποίησης.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 10/02/23

Ώρα: 11.00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012