Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

23
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ανδρώνη Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2023 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ανδρώνης Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2014010145

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική Ανάλυση του κλάδου της Ελαιουργίας στην Ελλάδα

Τίτλος στα Αγγλικά: Financial Analysis of the olive oil industry in Greece

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά : Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της ελαιουργίας στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται για τα έτη 2015-2020 και σε αυτό τα πλαίσιο, γίνεται αξιολόγηση ενός δείγματος των επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες-αριθμοδείκτες, με στόχο μια αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Έπειτα, θα γίνει εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE ΙΙ, με βάση τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους δείκτες, έτσι ώστε να προκύψει η τελική κατάταξή τους. Στο τέλος θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη μελέτη.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The goal of this thesis is the financial analysis of the olive oil industry in Greece. The research is taking place in the years 2015-2020 and in this context, a sample of olive oil processing and standardization companies is evaluated. In the present thesis there will be used specific financial indicators, aiming at a reliable study and analysis of the economic course of the industry for the aforementioned time period. Next, the PROMETHEE II multi-criteria method will be applied, based on the companies’ performance in specific indicators, so that their final ranking will be obtained.

At the end, all the results and conclusions that emerged from this study will be presented.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 23/2/2023

Ώρα: 11:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

https://us04web.zoom.us/j/74005887724?pwd=hacC5v695CZ6b14FkF9kHIaa1qFBc7.1

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012