Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ζήση Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2023 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ζήσης Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου: 2016010007

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη μεθοδολογίας τμηματοποίησης της αγοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης, εξόρυξης δεδομένων και ανάλυσης κειμένων σε δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτύου

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης

Πρώτο Μέλος: Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης

Δεύτερο Μέλος: Αναπλ. Καθηγητής Στέλιος Τσαφαράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Από τις αρχές του 21ου αιώνα, ο τομέας της επιστήμης των δεδομένων αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Σε αυτή την ανάπτυξη οδήγησε η ύπαρξη μεγάλων όγκων δεδομένων και η ανάγκη για ανάλυσή τους. Η αύξηση των δεδομένων οφείλετε αφενός μεν στην εξέλιξη των ΤΠΕ και από την άλλη στη ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την ανάγκη για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Ένα από τα θέματα με τεράστιο ενδιαφέρον είναι η διερεύνηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτή βοηθά τα στελέχη των επιχειρήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα ανταγωνισμού. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας τμηματοποίησης αγορών μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αναλύσεων δεδομένων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων από τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Νευρωνικά Δίκτυα, οι αλγόριθμοι της οικογένειας K-means, ο Dbscan και ο Random Forest. Η επόμενη κατηγορία αναφέρεται στις πολυκριτήριες μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Utastar, Utadis, καθώς και η Electre Tri, ενώ στην τελευταία κατηγορία μεθόδων περιλαμβάνονται εκείνες της ανάλυσης κειμένων, όπως η Latent

Dirichlet Allocation. Τα προς ανάλυση δεδομένα, θα αποκτηθούν τόσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από το διαδίκτυο

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/02/2023

Ώρα: 12:25

 

Χώρος Εξέτασης Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/96107091956?pwd=L0hUSXpZcDEwOUt2MFJkckhQUjI0Zz09

Meeting ID: 961 0709 1956

Password: 360653

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012