Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ιωάννη Καστορίνη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2023 11:45 - 12:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Καστορίνης

Αριθμός Μητρώου: 2016010047

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Συστήµατος Συστάσεων για αγορά προϊόντων βασιζόµενο σε µεθόδους Πολυκριτήριας Ανάλυσης και Εξόρυξης Δεδοµένων

Τίτλος στα Αγγλικά: Development of a Product Market Recommenda5on System based on Mul5- Criteria Analysis and Data Mining methods

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος: Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Αναπλ.Καθηγητής Τσαφαράκης Στέλιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην σύγχρονη εποχή, ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το τµήµα µάρκετινγκ τους παίζει καθοριστικό ρόλο για την προώθηση και την προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο καταναλωτικό κοινό. Είναι σηµαντικό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και αυτό θα επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικά αν οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις προτιµήσεις των πελατών και µπορούν να τµηµατοποιήσουν τους καταναλωτές-πελάτες σύμφωνα µε τον τρόπου που αυτοί συµπεριφέρονται – αποφασίζουν. Με βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συµπεριφοράς τους θα µπορούν να αναπτύξουν νέα προϊόντα καθώς και να εφαρµόσουν καλύτερες στρατηγικές µάρκετινγκ. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα πραγµατοποιηθεί έρευνα και ανάλυση αγοράς στον τοµέα των έξυπνων ρολογιών (smartwatch). Αρχικά θα γίνει ανάκτηση στοιχείων από σχετικές ιστοσελίδες πώλησης τέτοιων προϊόντων (πχ. Skroutz) για τη συλλογή σχολίων και αξιολογήσεων των έξυπνων ρολογιών της αγοράς, εν συνεχεία θα εφαρµοστούν µέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης για τη διερεύνηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών-χρηστών και τέλος θα εφαρµοστούν εργαλεία εξόρυξης δεδοµένων (data mining) για την ανάλυση κειµένων-συνασθήµατος (σχολίων και αξιολογήσεων) και οµαδοποίησης (πχ. LDA). Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί έρευνα αγοράς µε χρήση ερωτηµατολογίου για συλλογή πρόσθετων πληροφοριών. Με την προτεινόµενη µεθοδολογία θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα συστάσεων που θα έχει ως τελικό στόχο την µελέτη και ανάλυση των προφίλ των καταναλωτών, καθώς και της σηµαντικότητας των κριτηρίων. Ανάλογα µε το προφίλ και τις προτιµήσεις, του κάθε καταναλωτή και των χαρακτηριστικών των προϊόντων (smartwatches) θα γίνεται και η τελική σύσταση προϊόντος.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/2/2023

Ώρα: 11:45

Χώρος Εξέτασης

Aίθουσα zoom:

Topic: Αίθουσα Εξέτασης Διατριβών/Διπλωματικών

Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/96107091956?pwd=L0hUSXpZcDEwOUt2MFJkckhQUjI0Zz09

Meeting ID: 961 0709 1956

Password: 360653

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012