Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Αθανασίας Θεοδωροπούλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αθανασία Θεοδωροπούλου

Αριθμός Μητρώου: 2014010171

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επίδραση των συνθηκών κατεργασίας στις αναπτυσσόμενες δυνάμεις κοπής στο φραιζάρισμα με βαρελοειδή κοπτικά εργαλεία

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αντωνιάδης Αριστομένης

Πρώτο Μέλος: Αλευρά ς Παναγιώτης

Δεύτερο Μέλος: Κατσαμάκη Αναστασία

 

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα διεξαχθεί μια σειρά πειραμάτων, σκοπός των οποίων είναι ο προσδιορισμός της αναπτυσσόμενης τραχύτητας και των δυνάμεων κοπής κατά το φραιζάρισμα σε συγκεκριμένες συνθήκες κοπής. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κονδυλοφόρα βαρελοειδούς απόληξης και το υλικό στο οποίο θα γίνει η κατεργασία θα είναι τεμάχιο αλουμινίου. Σε κάθε πειραματική διάταξη θα εναλλάσσονται οι συνθήκες κοπής. Συγκεκριμένα οι συνθήκες που θα διαφοροποιούνται θα είναι: η ταχύτητα κοπής, ταχύτητα πρόωσης ,το ακτινικό βάθος κοπής καθώς και η κλίση της τραπέζης στην οποία στηρίζεται η πλάκα.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τρίτη 28/02/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftuc-gr.zoom.us%2Fj%2F84596447511%3Fpwd%3Da0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09%26fbclid%3DIwAR1yFdfZPuQFw1LztosCCKTNseDreXwvZAzAEOF-xEX1_YcfuCbLODUSh0U&h=AT3CkmZKdCBDw9pT6TLRxsI_t8lwS85B9Ckvp-17c73VenHM47VpY9IJZuixjcyTdWuxX1aq9shWgWkZnOMsW4EfxUHvu-lzBr9vcCV8V8qkAL1SCg46mLQv93QInKqf3DinWQTFvmUDUqls2Ud_Vw

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012