Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μενζτιλτζόγλου Βασιλείου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/03/2023 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΝΖΙΛΤΖΟΓΛΟΥ

Τίτλος:ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ
Title:MENTAL & PSYCHOLOGICAL REHABILITATION CENTER IN ELOUDA

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 19.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 2ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής: Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
 Επίκουρη  καθηγήτρια: Καραγιάνη  Αννα
Επίκουρος Καθηγητής :Κεφαλογιάννης Νεκτάριος


Περίληψη

Η εργασία αφορά ένα υπαίθριο κτιριακό σύστημα στην Ελούντα της Κρήτης, το οποίο συνεργαζόμενο με το ανάγλυφο του εδάφους και την τοπική χλωρίδα, προσφέρει μία ποικιλία χώρων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και αποπεράτωση της διαδικασίας της ψυχικής θεραπείας και αποκατάστασης. 
Οι χώροι του έργου προσφέρουν μία βιωματική εμπειρία στο θεραπευόμενο άτομο, η οποία σε συνδυασμό με το ειδικευμένο προσωπικό στοχεύουν στην αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ψυχική αποκατάσταση του ατόμου. Η σύνθεση αποτελεί ένα διάλογο ανάμεσα στο δομημένο και το αδόμητο, μία προσπάθεια συνδυασμού των τραχέων αστικών υλικών με το φυσικό πράσινο, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός χωρικού και ποιοτικού αρχέτυπου για τις χωρικές και ποιοτικές ανάγκες ενός χώρου ψυχολογικής ανάκαμψης.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012