Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

20
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μουντάκη Διονυσίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/03/2023 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Μουντάκης Διονύσιος

Αριθμός Μητρώου: 2018019016

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επιπτώσεις του Covid 19 στην χρηματοοικονομική τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία

Τίτλος στα Αγγλικά: Impacts of Covid 19 pandemic on financial technology, entrepreneurship, and the economy

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Zοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

Δεύτερο Μέλος: Γαγάνης Χρυσοβαλάντης

Περίληψη

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η εν λόγω διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην σκιαγράφηση της κατάστασης που επικρατεί στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, ο οποίος μεταβάλλεται μπροστά από τα μάτια μας με ρυθμούς πλέον «οπτικής ίνας». Αντιμέτωποι με την παγκόσμια πανδημία COVID-19, οι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα: δεν είναι μόνο μια τεράστια υγειονομική κρίση που πλήττει αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει επίσης προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ύφεση στην παγκόσμια οικονομία. Υφίστανται διαφορετικά σενάρια και πραγματικότητες, ανάλογα την αγορά δραστηριοποίησης των παραγωγικών συντελεστών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί. Τη στιγμή της γραφής, η Γαλλία είχε σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ - 5,8% - από το 1949 το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ανέργων ή υποαπασχολούμενων έχουν πλέον ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια, γεγονός το οποίο αποκαλύπτει την ευθραυστότητα των σύγχρονων οικονομιών.

Όμως δεν είναι όλα τόσο αρνητικά, συνυπολογίζοντας ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech) θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, διότι προβλέπεται ότι θα παραμείνει κερδοφόρα, και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για εξαγορές και συγχνεύσεις. Η λέξη Fintech αποτελεί συνδυασμό των λέξεων financial technology - χρηματοοικονομική τεχνολογία. Η fintech ορίζεται ως η νέα τεχνολογία η οποία επιδιώκει να βελτιώσει και να αυτοματοποιήσει την παροχή και τη χρήση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, βοηθώντας τις εταιρείες, τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τους καταναλωτές στην ορθολογικότερη και περισσότερο

προσοδοφόρα διαχείριση των οικονομικών τους δραστηριότητων και διαδικασιών, μέσω εξελιγμένων υλοποιήσεων εξειδικευμένου λογισμικού και αλγορίθμων, που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές και, όλο και περισσότερο, σε κινητά τηλέφωνα smartphone. Το Fintech περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη χρήση κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin. Παρόλο που το συγκεκριμένο πεδίο κερδίζει όλο και περισσότερο ερευνητικό ενδιαφέρον και έδαφος στην αγορά, τα μεγάλα κεφάλαια εξακολουθούν να βρίσκονται στον παραδοσιακό παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο και στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αναφορικά με την δυσμενή οικονομική συμπεριφορά του ισχυόντος τραπεζικού συστήματος, αποδεικνύεται ότι απλά ο COVID 19 αποτελεί τον καταλύτη μιας κατάστασης που οφείλεται σε επισφαλείς και υψηλού ρίσκου επενδύσεις. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των επιπτώσεων του COVID 19, αρνητικές αλλά και θετικές, των πεδίων της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της παγκόσμιας οικονομίας εν γένει. Δεδομένου ότι διανύουμε την επανάσταση της τεχνολογίας. οι κλασσικές οικονομικές δομές είτε θα εξελιχθούν είτε θα αντικατασταθούν από καινοτόμα μοντέλα και νέους παίκτες, κεφαλαιοποίησης δισεκατομμυρίων

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: This dissertation aims to outline the situation on the world economic map, which is changing before our eyes at a pace of "optical fiber". Faced with the global COVID-19 pandemic, entrepreneurs face a new reality: it is not only a huge health crisis affecting an increasing number of people around the world, but it has also caused an unprecedented recession in the global economy. There are different scenarios and realities, depending on the market of activity of the factors of production, affecting the growth and the profitability. The numbers are overwhelming. At the time of writing, France had recorded its biggest drop in GDP - 5.8% - since 1949 in the first quarter of this year. In the US, meanwhile, the number of unemployed or underemployed has now exceeded 40 million, which reveals the fragility of modern economies.

But not everything is so negative, considering that financial technology (fintech) will play a key role in the global economic recovery, as it is projected to remain profitable, and will offer new opportunities for small and medium-sized enterprises and acquisitions and mergers. The word Fintech is a combination of the words financial technology. Fintech is defined as the new technology that seeks to improve and automate the provision and use of financial services, helping companies, business owners and consumers in the most rational and profitable management of their financial activities and processes, through sophisticated implementation of specialized software and algorithms, used in computers and, increasingly, in mobile phones. Fintech also includes the development and use of cryptocurrencies such as bitcoin. Although this field is gaining more and more research interest and ground in the market, large funds are still in the traditional global banking industry and in the market capitalization of many trillions of dollars.

Regarding the adverse economic behavior of the current banking system, it turns out that simply COVID 19 is the catalyst for a situation due to unsafe and high-risk investments. Within the framework of this diploma, an analysis of the effects of COVID 19, both negative and positive, in the fields of financial technology, entrepreneurship and the global economy in general will be carried out. As we go through the technology revolution. Classical financial structures will either evolve or be replaced by innovative models and new players, capitalizing on billions.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/03/2023

Ώρα: 12:30

 

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

 

Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012