Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

25
Απρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αντωνίας Αρχοντάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/04/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Αντωνία Αρχοντάκη

Αριθμός Μητρώου: 2020019020

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Οι επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στις στρατηγικές του τουριστικού μάρκετινγκ

Τίτλος στα Αγγλικά: The effects of the covid-19 pandemic on tourism marketing strategies

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος: Ε.Κρασαδάκη

Δεύτερο Μέλος: Σ.Τσαφαράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που αυτή προξένησε στις στρατηγικές του τουριστικού μάρκετινγκ, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η θέση του τουρισμού στην παγκόσμια αλλά κι εθνική μας οικονομία, όπως και η επίδραση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης στα τουριστικά μεγέθη. Παρατίθενται οι γενικότερες έννοιες της έρευνας και τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία διεξήχθη η παρούσα μελέτη και τα οποία επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή της επιστήμης των συστημάτων στη διαχείριση πληροφορίας. Παρουσιάζονται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία, την αγορά εργασίας και τον τουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Περιγράφονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ που προτάθηκαν κι εφαρμόστηκαν από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση και να ανακάμψει η παγκόσμια τουριστική κίνηση. Τέλος, αξιολογούνται οι παραπάνω στρατηγικές με την οπτική της επιστήμης των συστημάτων και διατυπώνονται κάποια γενικά συμπεράσματα.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:This dissertation reflects the effects of the COVID-19 pandemic

and the global health crisis it caused on tourism marketing strategies, both internationally and in Greece. It presents the position of tourism in the global and our national economy, as well as the effect of the global health crisis on tourism figures. The general concepts of the research and the methodological tools are listed, with which the present study was conducted and which focused on the application of systems science in information management. The dissertation presents the economic and social effects of the COVID-19 pandemic on the economy, the labor market and tourism in Greece and internationally. The marketing strategies proposed and implemented by the Greek and international tourism business community are described, in order to deal with the health crisis and to recover the global tourism movement. Finally, the above strategies are evaluated from the perspective of systems science and some general conclusions are formulated.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 25/04/23

Ώρα:12:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012