Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα01/07/2022 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Γεωλογική και υδροχημική μελέτη σε δείγματα θειούχων υδάτων από την περιοχή της νότιας Μεσσαράς

Εξεταστική επιτροπή: 
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Καλλίθρακας Κόντος Νικόλαος, καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Σπανουδάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Πρωταρχικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξακρίβωση της
προέλευσης της υψηλής περιεκτικότητας των υπογείων υδάτων του οικισμού
Βασιλικής σε θειικά ιόντα. Με τις χημικές αναλύσεις ορισμένων δειγμάτων των
υδάτων να ξεπερνάνε τα 2,000 mg/L θειικών ιόντων, γεννάται το ερώτημα εάν
θα είναι ρεαλιστική η πιθανότητα αξιοποίησης των υδάτων αυτών για ιαματικούς
σκοπούς. Παράλληλα, η εργασία αυτή αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των
γνώσεων που υπάρχουν για το γεωλογικό χαρακτήρα της υδρολογικής λεκάνης
της νοτίου Μεσαράς, ο οποίος έχει γίνει πηγή μεγάλου ερευνητικού
ενδιαφέροντος και πλήθους διατριβών την τελευταία εικοσαετία. Στα πλαίσια της
εργασίας, συλλέχθηκαν δείγματα υδάτων από 8 γεωτρήσεις για δύο περιόδους,
Μάιος του 2020 και Σεπτέμβριος του 2021. Τα δείγματα αναλύθηκαν ως προς τις
φυσικές παραμέτρους τους, τα κύρια στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία τους. Βάση της
χημικής ανάλυσης και των υδροχημικών διαγραμμάτων που κατασκευάστηκαν,
εξακριβώθηκε ότι τα δείγματα των νερών που αναλύθηκαν είναι κυρίως
ασβεστούχα ως προς τα κατιόντα και θειικά ως προς τα ανιόντα, κατά κύριο λόγο
χημικού τύπου Ca-SO4 και ως εκ τούτου συνδέονται κυρίως με εβαπορίτες και
μαργαϊκούς ασβεστόλιθους σχηματισμών Φοινικιάς και Αγίας Γαλήνης. Πέραν της
παράθεσης των φυσικοχημικών δεδομένων μετρήσεων, αναλύσεων και
υπολογισμών, γίνεται στην εργασία αυτή μια συζήτηση για την δυνατότητα
αξιοποίησης των υδάτων αυτών πέραν του κύριου σκοπού τους, της άρδευσης.

Meeting ID: 962 1773 7697
Password: 757441

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012