Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κοσμαδάκη Ιωάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

 Τίτλος: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Title: Sustainability rating system LEED ND for neighborhoods & possibilities of the application on neighborhood regeneration 

 Πέμπτη  7 Ιουλίου 2022, 17.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δέσποινα  Διμελλη (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα
Επίκουρη Καθηγήτρια    Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη

Η ερευνητική με τίτλο «Πρότυπο περιβαλλοντικής αξιολόγησης LEED ND» για γειτονιές και οι δυνατότητες εφαρμογής  του στην διαμόρφωση του χώρου, περιλαμβάνει διεξοδική μελέτη, τόσο βιβλιογραφικά όσο και μέσω εφαρμοσμένων παραδειγμάτων του συστήματος περιβαλλοντικής αξιολόγησης LEED για γειτονιές. Βασική επιδίωξη και στόχος της παραπάνω έρευνας είναι η διερεύνηση  του τρόπου που το σύστημα αυτό ενσωματώνεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή μιας σύγχρονης γειτονιάς, καθώς και να προκύψουν  συμπεράσματα  ως προς την περιβαλλοντική αναβάθμιση στις γειτονιές που εφαρμόστηκε..

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012