Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τσιλιβαράκου Παναγιώτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/12/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τσιλιβαράκος Παναγιώτης

Αριθμός Μητρώου: 2018010149

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Τίτλος στα Αγγλικά: The liberalization of the electricity markets in the European Union and Greece

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δούμπος Μιχαήλ

Πρώτο Μέλος: Αραμπατζής Γεώργιος

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στη σημερινή εποχή, η ανάπτυξη της απελευθερωμένης ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας βάσει συγκεκριμένων προτύπων και κανονισμών της ΕΕ, μπορεί να οδηγήσει στην ανταγωνιστικότητα των αγορών, τη σταθεροποίηση των τιμών και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας γενικότερα. Αρχικά, θα γίνει μία μικρή αναφορά στην ιστορική αναδρομή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και παράλληλα θα προσδιοριστεί το θεωρητικό υπόβαθρο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την πλήρη κατανόηση του. Στη συνέχεια, θα δοθεί έμφαση στις δομές και στις διεθνείς εξελίξεις της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απελευθέρωσης των ευρωπαϊκών αγορών. Έπειτα, θα εξεταστούν οι προδιαγραφές του Μοντέλου Στόχου (Target Model) της ΕΕ με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ορίζοντας στη συνέχεια τη δομή των χρηματιστηρίων ενέργειας. Κατόπιν, θα μελετηθεί η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις διεθνείς διασυνδέσεις δικτύων ενέργειας του ελληνικού συστήματος. Ως συνάρτηση των παραπάνω, θα αναλυθούν οι λειτουργίες και οι κανονισμοί του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τέλος θα δοθούν τα συμπεράσματα απ’ όλη τη διπλωματική εργασία.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 02/12/2022

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012