Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Δεκ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κλαουράκη Περικλή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/12/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

 

Ονοματεπώνυμο: Κλαουράκης Περικλής

Αριθμός Μητρώου: 2018019015

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σύγκριση και Αξιολόγηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με χρήση Πολυκριτήριας Ανάλυσης

Τίτλος στα Αγγλικά: Comparison and Evaluation of Public Enterprises and Organizations using Multi-Criteria Decision Analysis

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι του κρατικού μηχανισμού της εκάστοτε χώρας. Αποτελεί γεγονός ότι το πλέον απαραίτητο εργαλείο ανάπτυξης των σημαντικότερων μεταβιομηχανικών κοινωνιών, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διέρχεται σε κρίση ενώ οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής επηρεάζουν τους κρατικούς μηχανισμούς καθώς και τους κοινωνικούς ιστούς.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση αμιγών και μικτών Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), τόσο της Ελλάδας όσο και της Εσθονίας, κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών και πολυκριτήριας ανάλυσης, ούτως ώστε να διεξαχθούν συμπεράσματα που μπορούν να συγκρίνουν τις επιχειρήσεις των 2 αυτών χωρών καθώς και να υπάρξει μια πιο σφαιρική εικόνα για τη βιωσιμότητα τους και τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 8/12/2022

Ώρα: 11.00

 

Χώρος Εξέτασης

Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012