Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Γείτων Δανάης κΣεισάκη Παρθενόπης Χάρις- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα07/12/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΔΑΝΑΗ  ΓΕΙΤΩΝ – ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΧΑΡΙΣ ΣΕΙΣΑΚΗ


Τίτλος:Ετιά Λασιθίου - Ιστορική αναδρομή, αποτύπωση του οικισμού και μελέτη προσεγγίσεων αποκαταστάσεων και επεκτάσεων
Title:Etia, Lasithi - Historical review, mapping of the settlement and study of restoration and expansion approaches 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 16.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου έτους 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Τσακαλάκης (επιβλέπων)    
Επίκουρος Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης   
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Παναγιώτα Καραμανέα  

Περίληψη
Ο οικισμός Ετιά στο νομό Λασιθίου, Κρήτης, αποτελούσε το σημαντικότερο φέουδο του οροπεδίου Αρμενοχανδράδων τη περίοδο της Ενετοκρατίας. Σήμερα ο οικισμός είναι εγκαταλελειμμένος και εκτεθειμένος στη φθορά του χρόνου. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ενώσει τα διάσπαρτα, διαθέσιμα ιστορικά τεκμήρια για την εξέλιξη του οικισμού, από την απαρχή του μέχρι και τη σημερινή εποχή, με σκοπό να δομηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ιστορικό και πολεοδομικό του παλίμψηστο καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του στις αρχές του 21ου αιώνα. Στην έρευνα παρουσιάζονται σχέδια αποτύπωσης του οικισμού μέσα από τα οποία γίνεται μια προσπάθεια συλλογής και καταγραφής στοιχείων που συμπληρώνουν την ιστορία και τη ταυτότητα του. Τέλος,  γίνεται μελέτη παραδειγμάτων αποκατάστασης και επέκτασης παραδοσιακών οικιστικων συνόλων, όπου κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει με διαφορετική προσέγγιση το ζήτημα της ένταξης.

Abstract 
The settlement of Etia in the prefecture of Lasithi, Crete,  was the most important fiefdom of the Armenochandrades plateau during the period of the Venetian rule. Today the settlement is abandoned and exposed to the wear and tear of time. The present work attempts to unite the scattered, available historical evidence for the development of the settlement from its beginnings up to the present day, in order to construct a comprehensive picture of the historical and urban planning of the palimpsest as well as the conditions that led to its abandonment. at the beginning of the 21st century. In the research, mapping plans of the settlement are presented through which an attempt is made to collect and record data that complement and verify its history and identity. Finally, three examples of restoration and expansion of traditional residential complexes are studied, where each case addresses the issue of integration with a different approach.
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012