Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μουσουράκη Μαρίας κ.Ευθυμίου Κωνσταντίνου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα07/12/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Κωνσταντίνος Ευθυμίου Μαρία Μουσουράκη

Τίτλος:Η κατοικία ως διεκδίκηση: χωρική και κοινωνική μελέτη των δομών συλλογικής κατοίκησης του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος

Title:Residence as a claim: spatial and social study of collective housing in the LGBTQI+ movement

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 12.00 μ.μ.
Αίθουσα Σχεδιαστήριο 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής  Καθηγητής: Αθανάσιος Μουτσόπουλος (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια:  Άννα Καραγιάννη  
Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτρης Τσακαλάκης 

Περίληψη

Σήμερα εκφράζονται οι πρώτες προσπάθειες σκιαγράφησης των χαρακτηριστικών της ΛΟΑΤΚΙ+
κατοικίας γενικότερα, και της ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικής κατοίκησης ειδικότερα. Η παρούσα ερευνητική
εργασία προσπαθεί να συμβάλλει στην υπό εξέλιξη συζήτηση, μέσα από την ιστορική, κοινωνική και
αρχιτεκτονική ανάλυση προσπαθειών συλλογικής κατοίκησης του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.
Επιλέχθηκαν δύο χαρακτηριστικά ιστορικά παραδείγματα, όπου αναπτύχθηκαν μαζικά ΛΟΑΤΚΙ+
δομές συλλογικής κατοίκησης από το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα. Από τη μία η εξέγερση του Stonewall στην
Αμερική τη δεκαετία του 1970, όπου αναπτύχθηκαν δομές στέγασης και φιλοξενίας ΛΟΑΤΚΙ+. Από
την άλλη οι καταλήψεις στέγης στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 1970 – 1990, όπου μέσα από αυτές
αναπτύχθηκαν ΛΟΑΤΚΙ+ καταλήψεις στέγης, των οποίων ίχνη τους εντοπίζονται έως και σήμερα.
Αναλύθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα, όπου
αντλήθηκαν συμπεράσματα όσον αφορά τον χώρο όπου διέμεναν, τη διαμόρφωση του, και τη κάλυψη
των αναγκών τους και των επιθυμιών των κατοίκων.
Μπορεί το «user’s experience», όπως μελετήθηκε μέσα από τις δομές στέγασης και φιλοξενίας που
διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, να αξιοποιηθεί στο σημερινό
σχεδιασμό αντίστοιχων δομών; Μπορούν όψεις της συλλογικής κατοίκισης του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος,
να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σύγχρονων εργαλείων για μία ΛΟΑΤΚΙ+ αρχιτεκτονική;
Η παρούσα ερευνητική εργασία προσπαθεί να συμβάλλει στην ανοιχτή συζήτηση˙ που περιστρέφεται
γύρω από τα παραπάνω ερωτήματα. Συμβολή που εμπνέεται από τις ίδιες δράσεις και διαδρομές του
διεθνούς ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012