Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μουσουράκη Μαρίας κΕυθυμίου Κωνσταντίνου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα07/12/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Κωνσταντίνος Ευθυμίου Μαρία Μουσουράκη


Τίτλος:Design out of the closet: Διαμόρφωση δομών Λοατκι+ συλλογικής κατοίκησης στην πόλη των Χανίων

Title:Design out of the closet:  Collective residential buildings in the city of Chania

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 13:00 μ.μ.
Αίθουσα Σχεδιαστήριο 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτρης Τσακαλάκης (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Άννα Καραγιάννη 
Αναπλ. Καθηγητής: Αθανάσιος Μουτσόπουλος

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διαμορφώσει δομές συλλογικής κατοίκησης ΛΟΑΤΚΙ+
υποκειμένων στην πόλη των Χανίων. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ υποκείμενα συχνά βιώνουν την
περιθωριοποίηση, την εγκατάλειψη και την βία, ενώ αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των αστέγων στις
σύγχρονες πόλεις.
Η επιλογή των δύο περιοχών μελέτης -η μία στη Νέα Χώρα και η άλλη στα Δικαστήρια- , έγινε με δύο
κυρίαρχα κριτήρια. Αφενός, την εγγύτητητα τους στο κέντρο των Χανίων προκειμένου να μπορούν να
εξυπηρετήσουν άμεσα μεγαλύτερο πλήθος ατόμων. Αφετέρου, με κριτήριο την περιμετρική τους
υφιστάμενη δόμηση, προκειμένου οι δομές να σχεδιαστούν εντός του ακάλυπτου χώρου. Η
διαμόρφωση κατοικιών στους ακάλυπτους χώρους, συμβολίζει την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+
υποκειμένων στην πόλη των Χανίων, αλλά και τη διακριτική προστασία τους από την ίδια την
γειτονιά.
Οι δομές συλλογικής κατοίκησης είναι δύο, και διαχωρίζονται ανάλογα με την κατοίκηση που
προσφέρουν.
Στη Νέα Χώρα, σχεδιάζονται δομές συλλογικής κατοίκησης βραχυπρόθεσμης διαμονής.
Χωροθετούνται κατοικίες και «δωμάτια ανάγκης» (emergency rooms) που μπορούν να εξυπηρετούν
άμεσα υποκείμενα που βρίσκονται σε ανάγκη. Στα Δικαστήρια, σχεδιάζονται δομές συλλογικής κατοίκησης μακροπρόθεσμης διαμονής, που να μπορούν να στεγάσουν υποκείμενα που βρίσκονται σε ανάγκη και χωρίς άμεση προοπτική εύρεσης στέγης. 
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012