Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

16
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δεμέστιχα Μιχαήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/12/2022 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αριθμός Μητρώου: 2012010082

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επιχειρηματική Ευφυΐα και σχέσεις εταιρείας με το καταναλωτικό της κοινό

Τίτλος στα Αγγλικά:

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η σύχρονη εποχή χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, τόσο για τη θέση των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό, όσο και για την κερδοφόρα τους ανάπτυξη. Η σωστή και μεθοδική ανάλυση δεδομένων (data), οδηγεί στη λήψη πολύτιμων πληροφοριών, που στόχο έχουν την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων και σχετίζονται με την διαχείριση κρίσεων, με τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου και οπτικοποιούν με απλότητα και σαφήνια δυσνόητα και πολύπλοκα συμπεράσματα.

Νέες τεχνολογίες λογισμικών στον χώρο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας καταστούν διαχειρίσιμους τους τεράστιους όγκους δεδομένων σε προσπελάσιμες βάσεις, με αποτέλεσμα η λήψη έγκυρων αποφάσεων να πραγματοποιείται ορθολογικά και εύστοχα.

Στην παρούσα εργασία επεξηγούνται οι όροι Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), Ανοιχτά

και Δημόσια Δεδομένα, οι πηγές και οι μορφές τους, περιγράφονται τα τυπικά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και ορισμένες βασικές μέθοδοι εξόρυξης πληροφορίας και γνώσης.

Τέλος, με τη χρήση του λογισμικού (Tableau) παράγονται αναφορές, οπτικοποιούνται δεδομένα και αναδεικνύονται περαιτέρω οι δυνατότητες και η ευελιξία που προσφέρει ένα τέτοιο εργαλείο στο χώρο του επιχειρείν μέσω μελέτης βάσης δεδομένων Ασφαλιστικής Εταιρείας, για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη σχέση της με το καταναλωτικό της κοινό.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 16/12/22

Ώρα: 11:30

 

Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/91223953684?pwd=QmprdytyQTFhV1pBRE95Mk1aVjBBUT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012