Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

12
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Σταματούλη Γεωργίας - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα12/06/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Μέταλλα στρατηγικής σημασίας στο λιγνίτη από την περιοχή της Αχλάδας, Φλώρινα. Περιεκτικότητες και τρόποι εμφάνισης.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Δ. Πεντάρη
  2. Α. Αργυράκη
  3. Π. Μακρή

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται η περιεκτικότητα και οι τρόποι εμφάνισης μετάλλων στρατηγικής σημασίας στον λιγνίτη της περιοχής Αχλάδας στη Φλώρινα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν είναι τα La και Ce ως αντιπροσωπευτικά των ελαφριών σπάνιων γαιών, το Sc και το Li.

Τα δείγματα που μελετήθηκαν ήταν λιγνίτης και τέφρες διαφορετικών θερμοκρασιών καθώς και η αντίστοιχη ιπτάμενη τέφρα.

  • Ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
  • Χημική ανάλυση με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF)
  • Μικροσκοπική παρατήρηση και χημική ανάλυση με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης με ενσωματωμένο EDS (SEM-EDS)
  • Ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων, μέσω φασματομετρίας μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS)

 Η περιεκτικότητα σε  Li, Ce, La, Sc  βρέθηκε 90, 57, 30, 9 mg/Kg για το λιγνίτη και 251, 151, 79, 24 για την ιπτάμενη τέφρα αντίστοιχα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν εμφανίζονται εμπλουτισμένα στα δείγματα σε σχέση με το φλοιό, της γης, τους γαιάνθρακες και τις τέφρες  παγκοσμίως. Φαίνεται επίσης ότι είναι συνδεμένα με τα ανόργανα αργιλοπυριτικά συστατικά του λιγνίτη και τον μουλλίτη και το άμορφο υλικό της ιπτάμενης τέφρας.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012