Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πινήτα Κοσμά - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα24/08/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΠΙΝΗΤΑΣ

θέμα
Εφαρμογή των Ιδιοτήτων των Δενδριτών στη Μηχανική Μάθηση
Dendritic Application to Machine Learning

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος
Διευθύντρια Ερευνών Ποϊράζη Παναγιώτα (Εργαστήριο Υπολογιστικών Νευροεπιστημών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)

Περίληψη
Τα υπάρχοντα μοντέλα βαθιάς μάθησης επιτυγχάνουν αξιοσημείωτη απόδοση όταν εκπαιδεύονται σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Ωστόσο απόδοση των μοντέλων αυτών μειώνεται σημαντικά όταν μαθαίνουν σταδιακά νέες κλάσεις λόγω της τάσης τους να ξεχνούν τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από προηγούμενα δεδομένα, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται καταστροφική λήθη (catastrophic forgetting). Οι  Αυτοοργανωτικοί Χάρτες μπορούν να μοντελοποιήσουν τον χώρο εισόδου χρησιμοποιώντας constrained-kmeans διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προηγούμενων γνώσεων. Ως εκ τούτου, εισάγουμε τον Δενδριτικό-Αυτοοργανωτικό Χάρτη που αποτελείται από ένα μόνο επίπεδο Χαρτών Αυτοοργάνωσης, οι οποίοι εξάγουν μοτίβα από συγκεκριμένες περιοχές του χώρου εισόδου και ένα πίνακα συσχέτισης που εκτιμά τη συσχέτιση μεταξύ μονάδων και ετικετών. Η μονάδα που ταιριάζει καλύτερα σε ένα μοτίβο εισόδου επιλέγεται με βάση τον κανόνα της μέγιστου συνημιτόνου, ενώ η αμοιβαία πληροφορία χρησιμοποιείται για συμπερασμό. Η μέθοδος μας εκτελεί ταξινόμηση χωρίς επίβλεψη, καθώς δεν γίνεται χρήση των ετικετών κατά την ενημέρωση των διανυσμάτων βάρους των χαρτών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος υπερτερεί πολλών αλγορίθμων συνεχούς μάθησης στα σύνολα δεδομένων όπως το Split-MNIST και το Split-CIFAR-10.

Abstract 
The current deep learning architectures achieve remarkable performance when trained in large-scale controlled datasets. However, the predictive ability of these architectures significantly decreases when learning new classes incrementally due to their inclination to forget the knowledge acquired from previously seen data, also called catastrophic-forgetting. The Self-Organizing Maps can model the input space utilizing constrained-kmeans and thus ensure that the past knowledge is maintained. Hence, we propose the Dendritic-Self-Organizing Map algorithm consisting of a single layer of Self-Organizing Maps, which extract patterns from specific regions of the input space, and an association matrix that estimates the association between units and labels. The best-matching unit of an input pattern is selected using the maximum cosine similarity rule, while the point-wise mutual information is employed for inferencing. Our method performs unsupervised classification since we do not utilize the labels for targeted weight update. Finally, the results indicate that our algorithm outperforms several state-of-the-art continual learning algorithms on benchmark datasets such as the Split-MNIST and Split-CIFAR-10.


Meeting ID: 870 6604 9155
Passcode: kDK4wr

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012