Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

27
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σταύρου Κώτση, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/08/2021 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Σταύρος Κώτσης

Αριθμός Μητρώου:              2015010072

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Ανάπτυξη μοντέλων αυτοματοποιημένης εκτίμησης αξιών ακινήτων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης

Τίτλος στα Αγγλικά:            Developing automated valuation models for real estate using machine learning techniques

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος:            Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος:          Στέλιος Τσαφαράκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Η αγορά ακινήτων είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος επενδυτικός κλάδος που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά ανταγωνιστικός. Στον τομέα αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ακριβής και γρήγορη εκτίμηση της τιμής των ακινήτων. Η αφθονία των διαθέσιμων δεδομένων, αποτέλεσμα της μετάβασης των συναλλαγών ακινήτων σε πλατφόρμες του ψηφιακού κόσμου, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης, μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητικές εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων. Τέτοιες τεχνικές είναι για παράδειγμα η γραμμική παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες τεχνικές αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα αυτοματοποιημένης εκτίμησης αξιών ακινήτων (Automated Valuation Models-ΑVM). Τα μοντέλα αυτά ελαχιστοποιούν την ανάγκη της λεπτομερούς ανάλυσης του κάθε ακινήτου -όπως γινόταν έως τώρα- και συνεπώς αποτελούν ένα αξιόλογο υποστηρικτικό εργαλείο για τους εκτιμητές ακινήτων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           The real estate market is an ever-growing investment industry that in recent years has become quite competitive. In this field, accurate and fast valuations of real estate values are especially important. The abundance of available data as a result of the transition of real estate transactions on platforms of the digital world, in conjunction with modern machine learning techniques, can lead to satisfactory valuations of property values. Such techniques are for example linear regression and neural networks. In the present work, using the aforementioned techniques, two Automated Valuation Models (AVM) were developed. These models minimize the need for detailed analysis of each property -as it used to be- and therefore constitute a remarkable support tool for real estate appraisers.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             27/08/2021………………………………………

Ώρα:                       12:30………………………………………

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Meeting ID: 933 6478 9805

https://tuc-gr.zoom.us/j/93364789805?pwd=Nm1KRU9xS3RvZWNCRkpTaUpKZ0JDZz09

Κτίριο:    Ζοοm……………………

 

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012