Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

03
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κου. Γεωργίου Μάστορη , Σχολής ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ώρα03/09/2021 09:15 - 10:15

Περιγραφή:

Τόπος: Εξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό

Έναρξη: 3/09/2021 09:15

Τίτλος: Σχεδιασμός υπαίθριων ανατινάξεων σε πετρώματα με εμπειρικές εξισώσεις και προγραμματισμό σε Η/Υ

Εξεταστική Επιτροπή:
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Γαλετάκης Μιχαήλ , Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Δρ. Λιόλιος Παντελής , Ε.ΔΙ.Π. ΜΗΧΟΠ
 

Περίληψη:

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής, είναι η ανάπτυξη λογισμικού σε μορφή εφαρμογής για Η/Υ, για τον υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων μίας υπαίθριας ανατίναξης. Επιγραμματικά να αναφερθεί, ότι είναι δυνατός ο υπολογισμός του φορτίου με 7 διαφορετικές εξισώσεις και ο αναλυτικότερος σχεδιασμός της ανατίναξης με δύο περιπτώσεις αυτών (Langefors, Konya). Επίσης, δίνεται η δυνατότατα προβολής των αποτελεσμάτων σε άξονες, είτε σε τρισδιάστατη μορφή, είτε σε δύο διαστάσεις, η δυνατότητα σύγκρισης περιπτώσεων και γραφημάτων, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) κ.α..
Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ώστε μέσα από την γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, να κατανοήσουν ευκολότερα τις συγκεκριμένες έννοιες. Παρόλα αυτά, μπορεί η εφαρμογή να φανεί χρήσιμη και σε κάποιον μηχανικό, για μία πρώτη εκτίμηση μίας ανατίναξης, λόγο της ταχύτητας των υπολογισμών.
Η εφαρμογή προγραμματίστηκε εξ΄ ολοκλήρου, στη MATLAB και με τα εργαλεία της για ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος χρήστη, GUIDE και App Designer.

Abstract:

The purpose of this thesis, is the development of a software in the form of a computer application, for the calculation of various parameters for a surface blasting site. Briefly, the software is capable of calculating the burden with seven different equations and specifically design the surface blasting of a site with two of them (Langefors and Konya). Also, is capable of producing and depicting the results in 3D and 2D graphs, allows the comparison of the results and graphs, extract them in spreadsheets etc.
This computer application is addressed mainly for the students of the Mineral Resources Engineering department of Technical University of Crete, so that through the graphical visualization of the results can better understand the concepts of surface blasting. Nonetheless, it can be of use to an engineer, for a first evaluation of the parameters, due to the speed of the calculations.
The software was developed in total, in the MATLAB environment and programming language, with its tools for Graphical User Interface development (GUI), GUIDE and App Designer.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012