Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Σεπ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Πατεράκη Δέσποινας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
Τοποθεσία
Ώρα01/09/2021 19:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Δέσποινα

Τίτλος: Πρακτικές πολεοδομικής ανασυγκρότησης: η περίπτωση του ιστορικού κέντρου Χανίων

Title: Urban reconstruction practicesQ the case of the historic center of Chania

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθηγήτρια Διμέλλη Δ. (επιβλέπουσα)

Αναπλ. Καθηγητής Τζομπανάκης Α.

Αναπλ. Καθηγήτρια Χατζησάββα Δ.

 

Περίληψη


 Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή σε πρώτο στάδιο εξετάζονται εφαρμογές για την ένταξη και την βιώσιμη λειτουργία του ιστορικού ιστού με τον συνεχώς αναπτυσσόμενο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, μέσα από ένα πλαίσιο πολιτικών για την χωροταξική οργάνωση των χρήσεων γης. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα περιλαμβάνει δράσεις αστικής αναζωογόνησης, λαμβάνοντας υπόψη εφαρμογές που υλοποιήθηκαν ευρωπαϊκό χώρο. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το πολυπολιτισμικό ιστορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλης των Χανίων, καθώς αποτελεί ένα αξιόλογο σύμπλεγμα αρχιτεκτονικής, πολιτισμού και ιστορίας. Με σκοπό την πολεοδομική αναδιοργάνωση και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου Χανίων, γίνεται ανάλυση των κατευθύνσεων των υπερκείμενων βαθμίδων πολιτικών του θεσμικού πλαισίου και της υφιστάμενης κατάστασης. Στο επόμενο στάδιο, προτείνονται μια σειρά στρατηγικών και παρεμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες, προοπτικές καθώς και τις αδυναμίες που έχουν εξαχθεί από την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης και λοιπών ευρωπαϊκών παραδειγμάτων εφαρμογής. Οι στρατηγικές και οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πολύ-λειτουργικής συστάδας διαφορετικών λειτουργιών, βιώσιμη για την τοπική κοινωνία καθώς και για τους επισκέπτες στο εγγύς μέλλον.

Meeting ID: 936 6895 0996

Password: 693299

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012