Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Ντζερεμές Επαμεινώνδας Ράπτης Νικόλαος - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/09/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Επαμεινώνδας Ντζερεμές, Ράπτης Νικόλαος

Τίτλος: «Επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον μέσω του φιλοαθλητικού βίου στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος»
Τitle:Reconnection between people and  natural environment through active living in the urban environment

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής :Κωστής Ουγγρίνης  (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Χατζησάββα Δήμητρα 
Καθηγητής :Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Στις μέρες μας οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αμέλεια του σωστού αστικού σχεδιασμού κάνουν τον άνθρωπο να απομακρύνεται από το φυσικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση τη σωματική άσκηση. Έτσι θεωρείται απαραίτητη η βελτίωση του αστικού σχεδιασμού για την ενσωμάτωση της φυσικής άσκησης στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 
Ένας από τους τρόπους ενσωμάτωσης φυσικών στοιχείων και πρασίνου στην πόλη αποτελεί ο οικολογικός σχεδιασμός, ο οποίος βοηθά στην συμβίωση μεταξύ αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην εθνική βλάστηση καθώς κάνει τους χώρους υπαίθριας άσκησης πιο προσιτούς και ευχάριστους στους χρήστες.
Σημαντική είναι επίσης η αλληλεπίδραση του αθλητισμού και της φύσης σε καθημερινή βάση με τον συνύπαρξη της αντίστοιχης περιβαλλοντικής παιδείας που πρέπει να παρέχεται. Επίσης εξηγείται γιατί πρέπει να συνδυάζεται ο αθλητισμός και η αναψυχή στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος.
Τέλος αναπτύσσονται αρχές όπως η σημασία της καλής θέσης της αθλητικής δραστηριότητας στην πόλη και η εξασφάλιση γειτονικής σχέσης με δημόσιο χώρο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αθλητικές αλυσίδες, έξυπνους συνδυασμούς και μεικτά προγράμματα χρήσεων με στόχο την ανάπτυξη έξυπνων στρατηγικών επανάχρησης του δημόσιου χώρου και χρήσεων φιλοαθλητικού βίου που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012