Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Τζαμούση Γεώργιου Νικόλη Σωτήριου Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/09/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος:ΒΙΟΜΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Title:BIOMIMICRY IN ARCHITECTURE: DECRYPTING NATURE’S KNOWLEDGE

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 11.00 π.μ

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καραμανέα Παναγιώτα (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσακαλάκης Δημήτριος 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα

Περίληψη

Η σύγχρονη κοινωνία έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται σε μη βιώσιμες πρακτικές του παρελθόντος. Η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν ήδη αφήσει το αρνητικό τους αντίκτυπο στην ανθρωπότητα και υπογραμμίζουν την ανάγκη για την υιοθέτηση πιο βιώσιμων λύσεων. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, η φύση, μετά από δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς  για να λειτουργεί βιώσιμα. Η μίμηση των βιολογικών οργανισμών έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια για την επίλυση των ανθρώπινων προκλήσεων. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας της βιομίμησης και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Αρχικά, αναφέρονται οι ορισμοί της βιομίμησης και παραπλήσιων όρων, παρατίθεται η ιστορική αναδρομή της έμπνευσης των αρχιτεκτόνων από τη φύση, ενώ στη συνέχεια τονίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής της βιομίμησης στην αρχιτεκτονική, για τη διαχείριση των τωρινών της προβλημάτων. Έπειτα, αναπτύσσονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της βιομίμησης, οι πρακτικές εφαρμογές της σε διάφορα επίπεδα της αρχιτεκτονικής, καθώς και παραδείγματα ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών έργων.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012