Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γερεουδάκης Πολύβιος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα21/09/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γερεουδάκης Πολύβιος

Α.Μ.: 2016050015

Ημερομηνία Παρουσίασης: 21/09/2021

Ώρα: 12:00 – 13:00 

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/91581089076?pwd=MW53MG05NVZJeVlxblNiRWRITVhQdz09

Θέμα « Αξιολόγηση της Βιώσιμης Κινητικότητας σε Τουριστικό Προορισμό. Εφαρμογή στο Αστικό Νησιωτικό Κέντρο του Πλατανιά»

Title «Sustainability Assessment of Urban Mobility in a Tourist Destination. Implementation in the Insular Urban Center of Platanias»

Επιβλέπων: Θ. Τσούτσος (Καθ.)

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Θ.Τσούτσος (Καθ.)

2 Δ.Διμέλλη (Αν.Καθ.)

3 Τ.Δάρας (Αν.Καθ.)

Περίληψη:

Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, εξετάζεται και αξιολογείται η βιώσιμη κινητικότητα, σε ένα αστικό, νησιωτικό κέντρο , σε Μεσογειακή νήσο. Το υπό μελέτη αστικό κέντρο είναι ο τουριστικός προορισμός του Πλατανιά, στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων, της Κρήτης. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αξιολογήσει αυτόν τον προορισμό, προκειμένου να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα, περιβαλλοντικής φύσεως, τα οποία επιβαρύνουν πρωτίστως τους εποχιακούς παραθεριστές, και κατά δεύτερον το μόνιμο πληθυσμό. Στα πλαίσια της εργασίας, δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο καταγραφής δεδομένων το οποίο συνδύασε την καταγραφή σωματιδιακής ύλης (PM1, PM2.5, PM10), ατμοσφαιρικών ρύπων (NO, CO, NO2, CO2, PID), ηχορύπανσης (επίπεδα dBA), κυκλοφοριακό φόρτο (Ταχύτητα, Μήκος, Κατεύθυνση) αλλά και περιβαλλοντικών παραμέτρων (Θερμοκρασία, Υγρασία, Ταχύτητα Ανέμου). Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένα μηχανήματα, τα οποία εκτέλεσαν μια τρίλεπτη (3 min) καταγραφή σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς, έναν στην είσοδο του Πλατανιά (ΕΛΤΑ), έναν στην έξοδο (Δημαρχείο) και έναν στο μεσοδιάστημα το οποίο σύνδεε τον Πλατανιά με τον περιφερειακό ΒΟΑΚ (Γέφυρα). Ο δυναμικός χαρακτήρας του πρωτοκόλλου εξασφαλίστηκε με την επανάληψη των μετρήσεων, μέσα σε δυο (2) εποχές (Χειμώνας, Άνοιξη) και σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα, για δυο (2) εβδομάδες κάθε εποχής (Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή). Κατά την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψε μια ανησυχία αναφορικά με τα επίπεδα σωματιδιακών ρύπων τα οποία παρουσίασαν μέγιστο (PM10)max=0.030 mg/m3 και (PM2.5)max=0.019 mg/m3 το χειμώνα, και (PM10)max= 0.042 mg/m3 και (PM2.5)max=0.011 mg/m3 την άνοιξη. Ταυτόχρονα, ανησυχητικά παραμένουν τα επίπεδα θορύβου, με το L50= 60.3 dBA και L90= 72.7 dBA το χειμώνα , και L50= 58.4 dBA και L90= 70.6 dBA την άνοιξη. Αντίστοιχα εκτός ορίων, βρίσκονται και οι τιμές των Leq, οι οποίες υπολογίστηκαν για όλες τις ημέρες των δυο εποχών. Οι τιμές του θορύβου, βάση της ελληνικής νομοθεσίας, είναι εκτός ορίων και επιτάσσουν στρατηγικές ρύθμισης, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την ποιότητα διαμονής των παραθεριστών. Αντίστοιχα, οι τιμές των συγκεντρώσεων PM2.5 και PM10, δεν είναι εκτός ορίων, αλλά είναι οριακά αποδεκτές βάση των ορίων που θέτει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (WHO), και χρήζουν άμεσης προσοχής με προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για ρύπους που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Τέλος, αναφορικά με τις κοινές περιβαλλοντικές συνθήκες , δεν παρουσιάστηκε κάποια ιδιαίτερη διακύμανση, η οποία αποκλίνει από το τυπικό μοντέλο μιας νησιωτικής μεσογειακής πόλης.

Abstract:

In this particular research project, the urban sustainable mobility of a Mediterranean tourism destination, is placed under the microscope. The insular urban centre that is examined, is Platanias, one of the major tourist attractions in the region of Chania. The purpose of this research is to evaluate the destination, by monitoring the current environmental status, pinpointing issues and environmental situations that can affect the tourist identity of the destination or affect the everyday life of the local populace. In order to achieve that, a data recording protocol was constructed, that included Particulate Matter data (PM1, PM2.5, PM10), Atmospheric Pollutants Data (NO, CO, NO2, CO2, PID), Noise Pollution Data (dBA Levels), Traffic Load Data (Speed, Length, Direction) and Environmental Parameters (Temperature, Humidity and Air Velocity). In order to record the mentioned data, specialized field equipment was utilized, that operated for a three (3) minute period, in three different field stations, across the spam of two seasons (Winter, Late Spring), thrice a week, for two weeks in each season, thus giving the proper dynamic characteristic in the protocol. The first station was located in the entrance of Platanias (ELTA), the second one in the intersection with the local freeway (Bridge) and the last one at the borders of Platanias (Municipality). During the data analysis, increased concentrations of PM10 and PM2.5 were observed, such as (PM10) max=0.030 mg/m3 and (PM2.5) max=0.019 mg/m3 during winter and (PM10) max= 0.042 mg/m3 and (PM2.5) max=0.011 mg/m3 during late spring, that can be characterised as concerning. The same alerting profile, was detected during the sound data analysis, with L50= 60.3 dBA and L90= 72.7 dBA during winter, L50= 58.4 dBA and L90= 70.6 dBA during late spring, and Leq way above 50 dBA (Proposed Limit for an Urban Scene, by the Hellenic Republic) for the two seasons. The presented sound profile of the city, mandates urgent redevelopment of the urban scenery, in order to follow guidelines and be more enjoyable for the forthcoming visitors. The same can be said for the particulate matter levels, which may be within limits, but still raise concerns about their fluctuation according to the 2018 WHO initiative. Lastly, concerning the environmental data analysis, there is not a particular deviation from the expected results for an insular Mediterranean urban centre.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012