Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Μπουρτζινάκου Παναγιώτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/09/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Μπουρτζινάκου

Τίτλος: Δημιουργία πειραματικού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας
Title:Creation of experimental school in the center of Athens 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 12.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης  (επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας 
Επίκουρη  Καθηγήτρια Βασιλική Γεροπάντα 

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η δημιουργία ενός σχολείου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών στον 21ο αιώνα και κατ’ επέκταση και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 
Ο σχεδιασμός προβλέπει ο χώρος αυτός να είναι χώρος ευχάριστης παραμονής, συνεργασίας, δημιουργίας, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάπτυξης ελεύθερης σκέψης και φαντασίας, ενίσχυσης και καλλιέργειας ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων.
Μέσα σ’ έναν τέτοιο χώρο επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχολείου να διαμορφώσει υγιείς, ολοκληρωμένες προσωπικότητες πολύπλευρες, ευαισθητοποιημένες και επαρκείς ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών. 
Επιπλέον η χωροθέτιση του σχολείου στο κέντρο της Αθήνας, τονίζει την εξέχουσα σημασία της συνομιλίας και συνεργασίας σχολείου, πόλης, αλλά και κοινότητας. Η περιοχή βρίθει από μουσεία, θέατρα, χώρους πολιτιστικής και ιστορικής αξίας αλλά και χώρους φυσικού κάλλους, έτσι η πόλη μπορεί να γίνει και αυτή, πολύ σημαντικό μέσο δια βίου μάθησης για τα παιδιά. Στην παρούσα εργασία το σχολείο ακόμα υφίσταται ως  καρδιά της κοινότητας, αποτελώντας  χώρο έκφρασης, μάθησης και δράσης γι’ αυτή. 
Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία πράσινων χώρων μέσα στο σχολείο με τους οποίους τα παιδιά θα έρχονται σε καθημερινή επαφή. Στους χώρους αυτούς μαθαίνουν να καλλιεργούν, να προστατεύουν και να σέβονται το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Reggio Emilia το φυσικό περιβάλλον είναι « ο τρίτος δάσκαλος».
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012